dinsdag 24 april 2018

De Waarde van De Goede Verwijzing

(geïnspireerd door Sjamaan De Buffel)

Vandaag kreeg ik van Sjamaan De Buffel inspiratie voor een blogpost.

Ook op typische eenpersoonsposten, ( een tribe heeft doorgaans maar éen ervaren sjamaan) is het kunnen raadplegen van een zeer ervaren directe collega bij sommige zaken wel zeer gewenst.

Voordeel van het sjamanen-vak  is….. de intercollegiale ondersteuning hoeft niet via de fysieke wereld te verlopen.

---

Ik ben momenteel met een erg grote ‘casus’ bezig voor de hele stam ‘ moderne samenleving anno nu’.  Het onderwerp is van levensbelang voor de stam.

Mijn taak in dezen, is een volstrekt  traditionele sjamanentaak…… “vertellen waar de buffels lopen”.
Zodat de bekwame krijgers van de stam, de goede kant op lopen en kijken.

En geen onnodige tijd en energie verspillen op een plek waar de buffels, de hofleveranciers van de basisvoorzieningen  die de stam werkelijk op korte termijn nodig heeft om te overleven, momenteel niet zijn en ook niet op korte termijn gaan langskomen.

Dat de sjamaan erg goed kan aanwijzen waar de buffels zich bevinden, is voor de hele stam van groot belang. En reken maar dat de sjamaan zich ten volle van deze (enorme) verantwoordelijkheid  bewust is!
De ervaren krijgers weten inderdaad best wel waar ze de vorige keren de zoal de buffels tegenkwamen en zo vlees en huiden konden verkrijgen, met hun zeer door de stam gewaardeerde fysieke vaardigheden.

Maar ja…. het blijft wilde natuur
Wanneer de buffels om welke reden dan ook hun paden in de praktijk drastisch hebben moeten verleggen... dan zijn er nog wel voldoende buffels… maar niet meer waar de ze voorheen te vinden waren!

Sterker nog.. als ze in een behoorlijk ander gebied te vinden zijn tegenwoordig en zich wat anders gedragen als kudde, dan kónden de oude vertrouwde jacht-methoden ook wel eens niet meer zo effectief werken.
Dus zelfs als de krijgers dan wel de buffels vlak voor hun ogen hebben rondlopen, is de toegang tot het vlees en de huiden ervan, nog niet gegarandeerd met de hen bekende werkmethoden en gereedschappen.
Op een vlakke open vlakte, zul je andere jacht- en samenwerkingstechnieken erop na moeten houden om effectief te zijn, dan  wanneer het bergachtig is en er overal bomen, struiken, rivierenrotsblokken zijn.

Dus, de sjamaan moet niet alleen weten waar de buffels momenteel (echt) te vinden zijn, maar ook weten wat de huidige aanpak van de krijgers is en zinvolle ‘tools’ en/of  aanpassingen van de werkwijze aan te reiken, om die gewenste buffels, op ander terrein te kunnen vangen, voor het welzijn van de hele tribe.

Dat ( die analyse doen en uitwerken) is… (dus) specialistisch werk.
De opleiding van een sjamaan duurt….. decennia!

Een krijger zijn, is ook specialistisch werk.. en zo zijn er nog wel wat specialismen in een tribe aan te wijzen.
Bij vrij veel specialismen ligt de nadruk op de ‘fysieke’ component ( en de korte termijn).
Dat is anders bij een sjamaan. De sjamaan werkt vooral met de onzichtbare wereld, de meta-fyische wereld van de energetisch dynamische relaties tussen ‘verschijnselen’ en verliest daarbij nooit het lange termijn belang van het ‘al’ uit het oog.

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de ‘elders’ in een tribe, de meest ervaren stamoudsten die de hoofdbeslissingen van een stam nemen, om vrij ver over de horizon van ‘dit ene leven hier en nu’ heen te kunnen kijken en voor toekomstige generaties al ‘gunstig’ voor te kunnen sorteren.
Dat is dus wat anders dan ‘ voor de komende vier of tien  jaar regeren en je eigen (partij-) doelen realiseren, die jij lange termijn noemt…. maar op een mensenleven al ‘kort’ zijn, laat staan op ‘ het leven’…..

Boeiende uitdaging voor mij in dit tijdsgewricht is, dat het vak van sjamaan in de moderne tribe geen erkent beroep/roeping meer is, maar zelfs nogal eens wordt gezien als een eenvoudig af te stoten onzin-tak van de moderne stamverbanden, die je maar beter kunt afsnoeien.

Gisteren was van dat ‘geluid’ een prachtig voorbeeld van op de Nederlandse radio, op het journaal.
Er was een politicus ( Vera Bergkamp, D66) die het lek boven denkt te hebben (samen met Per Saldo en Zilveren Kruis) in de gezondheidszorg.
‘Laten we alle informatie-enadviesvoorzieningen wegsnoeien uit het PGB-bos”.
Het geld wat in de Persoons Gebonden Budgetten Fondsen wordt gestopt, moet toch immers volledig  ten goede komen aan het  leveren van zorg?!

Het klinkt als een ‘common sense-goed idee’.
Zorg is zorg is zorg is zorg.. nietwaar?
Dat is: ramen lappen, konten wassen, taxiritjes van en naar speciale scholen…. noem de hele fysieke mensen en materiaal verplaatsende rambam maar op.
En ja…. ‘even een praatje’ bij de gratie Gods, zorgen voor het voorzien in wat sociale behoeften, is afhankelijk van hoe de politiek wind waait ook nog zorg en kan (soms wel en soms niet) tegen betaling verstrekt worden….

Degelijke terzakekundige Informatievoorziening… waar is  de zorg die werkelijk nodig is  (passend) werkelijk voorhanden en hoe kunnen zorgverleners hun werkzaamheden beter passend op elkaar afstemmen, (als ze van elkaar weten wie wat waar en wanneer doet).. dat is natuurlijk ook  volstrekt overbodig en daar moet zeker geen geld (of waardering in welke vorm dan ook)  naartoe!
(Ik hoop dat de verontwaardiging duidelijk doorklinkt in deze alinea, met cynische conclusie.. waarvan duidelijk moge zijn dat ik dat niet zo zie.)

Het meest treffende (schokkende) voorbeeld van het doorvoeren van dit soort ‘politiek’ kwam ik tegen in informatie over het leven van Alan Turing.

In de 2e wereldoorlog was de ‘intelligence ‘ van het Britse Leger gereduceerd tot een part-time baan van 1 persoon, zonder budgetten. Hij had net tijd en geld om de registers van Lloyds te raadplegen.
Gevolg… de generaals die de beslissingen namen, wisten niet eens accuraat waar de eigen schepen uithingen en of ze nog voeren, averij hadden opgelopen of al lang naar de kelders waren gejaagd!
Laat staan dat ze wisten wat er verder zoal op zee te beleven viel, waar en wanneer.

Oorlogsvoering , gereduceerd tot  ‘krijgertje spelen’ via het motto ‘we zien wel’?

Tegen de tijd dat Alan Turing  zich tegen een gedegen informatievoorziening (van wie nou eigenlijk waar is en welke plannen heeft ) aan bemoeide ( met dank aan staatsman Churchil die deze moderne ‘ziener’ met zijn onconventionele ideeën wel ‘credits’ gaf) …. verliep ook het  oorlog voeren een stuk voorspoediger.

(Jammer dat het toen de buffel geschoten was, de ‘credits’ aan Turing nogal rap opdroogden.. een duurzaam gezonde tribe… zorgt namelijk wel wat beter voor het welzijn van zijn sjamaan/ziener)

En ja.. iedereen kan wel ‘wat’ roepen.  Inderdaad.
Iedereen heeft wel ‘brokjes informatie’.. ‘ervaring’ en ‘ een mening/oordeel’ snel klaar.
Iedereen mag een bordje ‘ adviseur’ op zijn deur spijkeren en door dat ‘woud’ (waarin korte termijn zakkenvullen nogal eens het hoogste doel is) is het ook lastig om de werkelijk dikke bomen in dat bos nog te zien staan. (Meestal wat meer aan de zijkant/zijlijn van het bos, trouwens)

Een goede (ontwikkelrichting) analyse van de energetisch dynamische situatie (in verandering.. dus) van een sjamaan ( nog weer iets van een andere orde dan een ‘advies’) is niet ‘snel klaar’.
Is ook niet ‘kort’.

Maar dan van de sjamaan, na al dat gespecialiseerde, meer dan full-time werk, ook nog eens gaan verwachten dat zij (m/v) vervolgens nog eens zelf de buffels gaat vangen en fileren, in haar (m/v) eentje.. terwijl de krijgers rondjes om hun welbekende comfortabele kampvuren en moeders’ pappot blijven dansen, wachtend tot de buffels vanzelf hun kant opkomen en kant en klaar in de soep springen….. kon nog wel eens niet de meest  gunstig uitpakkende strategie zijn voor de tribe…...

Buffels ‘omleggen’ is … gespecialiseerd, fysiek werk.

Een hele goede verwijzing kunnen maken, neemt  soms meer dan de helft van (de kosten van) het concrete fysieke  zorgwerk uit handen.
Maar je kan geen hele goede verwijzing naar de exact juiste plaats maken….. als je niet verregaand gespecialiseerd (jarenlange training!) bent in…..hoogstaande complexe informatiebronnen vaardig raadplegen!

O ja… nog een kleine te nemen ‘horde’ in de moderne ‘tribe’.

We denken als moderne mensen dat  we niks meer van doen hebben met ‘de wilde natuur’.
Dat we die ‘fase’ in onze sociale ontwikkeling toch nu wel ‘succesvol’ achter ons gelaten hebben.

Dat er  massa’s ‘oplossingen’ (de moderne buffels) buiten het reservaat van onze culturele omheiningen rondlopen in onze wilde natuur, die ons kunnen voorzien in alles waar we binnen het reservaat van het moderne leven zo’n nijpend tekort aan hebben en bij het kampvuur en moeders pappot over klagen….. tja….

Dat die oplossingen ook niet ‘net’ ietsjepietje buiten de afrastering van je huidige reikwijdte en kijkwijdte liggen te wachten, zodat je ‘als een speer’ weer terug kunt zijn….. zou uit het ‘tribal’ voorbeeld van De Buffel ook wel duidelijk mogen zijn.

Soms.. moeten de krijgers er voor een expeditie vrij ver ‘ erop uittrekken’ om de buffels te vinden, waar de buffels zijn.
Soms ook, verhuist een complete  tribe naar een ander leefgebied. (soms wisselingen per seizoen…. maar soms ook.. totaal naar een ander ‘ continent’ )
Als….. het de resources van de huidige locatie in die mate heeft  opgebruikt… dat het eco-systeem gebaat is voor haar duurzame herstel, dat  er overgeschakeld wordt.. en geen volstrekt uitputtende roofbouw.
Dat brengt andere leefstijlen/mogelijkheden en zelf s andere voedingsbronnen en verwerkingsmethoden met zich mee.

Een beetje slimme tribe, doet dat op aanwijzingen van de sjamaan!
En gaat…. naar waar de sjamaan aanwijst dat volop resources zijn, die het complete levens-eco-systeem niet schaden ( maar juist helpen), wanneer de sjamaan dat aanwijst en op de manier die de sjamaan aanreikt aan de meest ervaren ‘elders’ ( vaak zelf ‘krijgers’).

Hoe slim is onze  ‘tribe’ …..de  moderne samenleving’?
Hoe ‘rijp’ is de tijd en de volwassenheid/rijpheid van de betrokken ervaren krijgers’ om zelf  ‘elders’ te gaan zijn?

Of wordt de kernvraag actueel… hoe ‘gek’ moet je zijn om een roeping als sjamaan in dit leven voor de moderne mensen niet alleen te aanvaarden ( 2012) , maar stug door te blijven ‘buffelen’?
Bij die laatste vraag had ik gisteren even intercollegiale ondersteuning nodig.

Op die vraag heeft sjamaan De Buffel, waar deze zich ook in dit Universum bevindt, mij dit verhaal aangereikt.

Verhalen vertellen.. dat is een vaardigheid die de Grote Sjamanen van dit Universum bij uitstek beheersen.
Krijgers zijn er ook dol op, bij het kampvuur.


Met grote dank aan iemand die ‘de Spirit van Tatanka' in al haar verschijningsvormen’…. uitstekend begrijpt!

Een ervaren sjamaan uit het collectieve bewustzijn, 'Kicking Bird' informeerde me bij mijn snuffelstages in de moderne wereld, lang voordat ik ook maar een vermoeden had  dat ik een zelfde roeping  zou krijgen…al beeldend over wat het vak/ de roeping inhoudt.....in een setting  die me tot tranen toe roerde … me diep in mijn ziel raakte…. 

(-:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten