zaterdag 15 juni 2019

bezig met...


Een week of 3 geleden startte er een ontwikkeling, n.a.v. 'een gesprek met een wethouder' .

Ik kreeg inspiratie aangereikt voor een systeemdynamische oplossing op een fundamenteel (energetisch) niveau voor een bijzonder veel voorkomend informatiemanagements-probleem wat gaat om het betekenisvol omgaan met 'lastpost'.

In de context van dit blog, wil ik er hier, nu,  niet meer over schrijven.

Wel voelde ik me geroepen om bovenstaande afbeelding, die gisteren gereed kwam, vanmorgen op dit blog wereldkundig te maken.

(-:zaterdag 22 december 2018

briljant idee vibrational essence


Dit is de afbeelding die ik heb gecomponeerd voor de vibrational essence die vandaag het levenslicht zag.

Universeel na-slagwerk
(hoe) (h)erken je een briljant idee?

(-:

briljant idee

52 keer heb ik, ieder weekend een Oblique Technique uit de live-stream van het leven aangereikt gekregen en op het blog gepost.

Kort voor vijf uur vanmorgen, kreeg ik de Oblique Technique voor mijn geestesoog, waarvan ik wist... dit is de afrondende Oblique Technique van de serie.

Het jaar 2018 is kalendertechnisch gezien nog niet afgelopen en er zit nog een weekend in.
Toch resoneert dit op mijn weten als: de kroon op het werk van een heel jaar.

Een van de (vele) dingen waar ik dat aan herken is de krachtige timing in 'licht' uitgedrukt:
- In de langste nacht van het jaar 2018 (wat de terugkeer van het licht markeert)
- krijg ik tussen 4 en 5 ( 'de dageraad', het punt waarop op een nieuwe dag het licht eraan komt)
- op de dag van de volle maan in december, (die staat voor ' nieuwe start')
een loepzuiver idee aangereikt.

Niet alleen zie ik de titel van de Oblique Technique, er hangt de suggestie aan om er een vibrational essence van te maken., als nieuwe aanwinst in de door mij in de afgelopen 4 jaar gemaakt serie ' Universal Guides'.
Ik zie volstrekt helder hoe dit levende vibrationale naslagwerk in resonantietaal, een nuttig en  inspirerend (kerst-) cadeau is.
In zekere zin is het zelfs het vervolg op mijn kerstcadeau/kerstverhaal van vorig jaar, boordevol 'Christ Seed'  voor een betere kwaliteit van samenleven.

Ik zie hoe die vraag:" Hoe herken en erken je een briljant idee?" het centrale thema is geweest in mijn avonturen met de Nederlandse samenleving van dit jaar.

Het lijkt me niet 'gek' om te veronderstellen dat het vermogen van een persoon/samenleving om een briljant idee te kunnen herkennen (en als waardevol te erkennen), recht evenredig is aan het vermogen om zich snel en soepel, harmonieus en samenhangend in een gezonde richting te ontwikkelen.

In woorden wil ik er niet teveel over zeggen, omdat ik weet dat woorden belachelijk slechte dragers van rijke multigefacetteerde meerlagige harmonisererde liefdevolle genuanceerde levende fluïde kristallijne boodschappen zijn.

Toch borrelde er wel een aardig woordgrapje op, een mogelijk antwoord op de vraag die de Oblique Technique stelt:
Een briljant idee is nooit doorsnee en ook geen 13 in een dozijn, maar altijd HEELgoed .
(Dat is een venijnig doordenkertje in de richting van ' precies passend, organisch holistische dynamisch... en dus met groeimogelijkheid')

Heb ik, Esther, dan de wijsheid in pacht en zijn 'mijn' ideeën dan altijd briljant?
Ha, ha....
(Voor het juiste en geheel complete antwoord in de juiste toonhoogte ( op de accurate originele frequentie gespeeld) over 'mij' verwijs ik de geïnteresseerde toch naar de vibrational essence!)

De (betere) gewetensvraag is een spiegel voor jezelf en gaat over jou:
Stel nou een dat er een gratis 'cursus' was waar je via je onderbewuste leersystemen kon intunen op de reële levenservaring van de werkelijk meest briljante geesten in dit Universum, uit verleden, heden en toekomst (!) waar je (met ieder instapniveau) 'in de leer' kan om zelf briljante ideeën voor je samenleving (feilloos) mee kan  (h)erkennen... zou je die kans dan grijpen?

Gisteren zag ik een aardig stukje van Eric Pearl, die (hoogkwaliteits) 'healing' simpel beschikbaar maakt voor iedereen, door (hoge) healingfreqencies beschikbaar te stellen
In deze video zegt hij ( start vanaf circa 15'45"")
 " if we are not willing to make this (healingprocess) transparent for everyone, we really need to ask ourselves 'why'.. and if we are not willing to ask ourselves why, then we really need to ask ourselves why!"

Ik zou zeggen, met de hoeveelheid wijsheid die ik dan ook maar bij te dragen heb hier.... dat hetzelfde in hoge mate geldt voor levenskwaliteit-keuzeprocessen.

zaterdag 3 november 2018

wel doen/ niet doen

Soms (vaak, gelukkig) kondigt een verse Oblique Technique zich 'lachend' aan.
Hij meldt zich dan 'braaf' bij de voordeur van mijn bewustzijn, ik pak hem blij uit, speel ermee, probeer hem uit en zet hem, als ik hem uit eigen ervaring geschikt heb bevonden, online.

Eens in de zoveel tijd, sluipt een Oblique Technique via de achterdeur (of een venster op de wereld) mijn belevingswereld binnen.
Ik struikel over een aantal bizaroide voorvallen, mopper eens flink op de hele toestand waar ik me 'nu' (kennelijk) 'ineens' mee bezig meen te moeten houden.
Een heel aantal dingen staan  ineens wel heel opmerkelijk 'haaks'....

In een staat van enige verwarring komen in zo'n situatie de gedachten "Waar ben ik (in godsnaam) nu weer mijn tijd in aan het investeren?" en " Wat is hier ( in vredesnaam) aan de hand?" nogal eens voorbij.
In het geheel genomen snap ik er niet zoveel van en blijven die 2 vragen nog onbeantwoord, terwijl ik me door 1001 andere vragen en kwesties heen werk die zich gaandeweg voordoen.

En dan (als alle relevante tussenstap subvragen via het nodige mentale gestoei en emotioneel gespartel) tot klaarheid zijn gebracht, realiseer ik me tegen de tijd dat het stof van dat werk is neergedaald..... AH..... het is weekend he, Oblique Technique delivery time!
Dat is waar ik mee bezig ben geweest.
Toch niet volkomen 'out of sync' met alles wat eraan voorafging, pfew!

In de reeks van een aantal interacties die ik eerder deze week met diverse Nederlanders had , zie ik namelijk wel hoe deze Oblique Technique vandaag tot volle wasdom is gekomen in mijn bewustzijn.

Een van de beelden die ik voor me zag toen ik doorhad dat het de Oblique Technique voor deze week was, had te maken met dat ik nogal een ambassadeur ben voor dingen (ook) anders, (namelijk, via gedegen vakkundig maatwerk) te doen in de samenleving en niet (uitsluitend) via bestaand protocol.

Het is alsof ik met dat specifieke voorstel de keurige Nederlandse tuintjes en parken in een hoekje besprenkel met o.a. brandnetelzaad en dan vertel dat 'wilde planten' cultiveren in een deel van de tuin, een prima simpele manier is om duurzaam te tuinieren;  om de leefkwaliteit van het hele eco-systeem mee te kunnen ondersteunen.
'Not in my backyard!' ( en waar zijn toch eigenlijk alle vogels, vlinders en bijen gebleven die er vroeger wel waren....)

Die analogie gaat erg ver op, naar het zich laat aanzien.
Alleen heb ik het over het duurzame onderhoud van het sociale systeem. (waar zijn toch al die originele unieke vakbekwame bezielde mensen gebleven met lachende gezichten die sociaal maatwerk leveren door zelf (zinvol buiten het vierkantje) te kunnen denken, die er vroeger toch zoveel meer waren....).

donderdag 1 november 2018

IK e.a.

Na een werk-ochtend, volgde ik bij de lunch even de impuls om in een schrift te kijken waarin ik dit voorjaar aantekeningen had gemaakt.

Ik moest ongelooflijk lachen om een cartoon die ik toen met pen had getekend (en helemaal vergeten was).
Hier dan, gewoon even voor mijn lol, de gedigitaliseerde versie.


" Een 'hokjesgeest' is op zich niet zo heel erg, als de hokjes maar groot genoeg zijn om de relevante dingen in op te kunnen bergen (en weer uit te kunnen halen)"Afbeelding links:
"Mentale 'Billy' anno jaren '90 vorige eeuw, van IK e.a."

Afbeelding rechts:
"Mentale 'Billy' anno jaren '10 deze eeuw"

Met bijschrift bij de pakketjes die klaar staan:
"Relevante nieuwe informatie"

(-:

dinsdag 30 oktober 2018

selectieve aandacht II

Gisteren blogde ik over het centrale thema ' selectieve aandacht'.

Iedere avond val ik heel bewust in slaap op de vraag:
" Als nou iets is wat ik (nog wat verder) in te zien heb, laat het me dan heel duidelijk zien wat dat is."

(Op die manier mobiliseer ik al mijn bewustzijnslagen om samen te werken en me in voldoende diepgang en samenhang te informeren.)

Ik werd vanmorgen herinnerd aan een ander selective attention filmpje wat ik al eens had bekeken, waarin zich nog een ander fenomeen voordoet.

Kijk maar eens of je dat spontaan waarneemt.


Wat daar gebeurt is in nog hogere mate te vergelijken met het 'verdwijnen' van gerenommeerd forensisch patholoog Frank van de Goot uit de publieke rechtsgang van de gemeenschap (als in het oog springend nationaal voorbeeld met nationale consequenties van een patroon wat zich op grote schaal overal in de samenleving voordoet). (zie hier)

Mijn bewustzijn liet me het 'weten' zien, dat je inderdaad naar het filmpje kan kijken als hoe de dynamiek 'tussen mensen' gaat.
Dan zou je het ene gekleurde team de spelers kunnen noemen waarvan iedereen leert dat je die in de gaten moet houden, want daar 'gebeurt het' (kennelijk).
Het andere gekleurde team is minstens zo druk bezig de boel 'draaiende' te houden, maar.. dat valt nou eenmaal niet zo op.

In dit filmpje is dan per team 1 bal, maar stel je dan voor dat er meerdere ballen hoog te houden zijn, sommige ballen zijn 'geld (of goederen)', andere ballen zijn 'informatie'.

Om het nog leuker te maken, stel je dan voor dat alle spelers iedere bal die ze krijgen, weer door dienen te spelen naar een volgende speler ( maakt niet uit van welke kleur), maar dat jou dan nu gevraagd wordt om je oog op de 'bal'  van geld en goederen te houden.
(Laten we zegen dat dat vrij gemakkelijk is... voor het proefje is er daar maar 1 van, van 'informatie' zijn er meerdere in verschillende formaten)

Ga jij dan zien hoe de informatiestroom loopt?
Van wie naar wie?
Krijg jij dan inzicht in welke spelers welk formaat informatieballen gemiddeld heel wat vaker in handen hebben dan anderen? En aan wie zij dat doorgaans toespelen? Op welke signalen zij letten? En wat die ontvangers er dan weer mee doen?

En als jij nou een van de spelers in het spel was en je was vooraf geïnstrueerd om een voorkeur aan de dag te leggen voor het kijken naar de geld- en goederenstroom met een voorkeur voor het zelf voornamelijk ontvangen van  'geld en goederen', hoe 'open' sta je dan om veel informatie te verwerken?

Heb je dat gedachtenexperiment kunnen doen in je voorstellingsvermogen?

Mooi.
Doe ik er nog een schepje bij bovenop.

Stel nou eens dat dit model, van je kan maar een bal tegelijkertijd vangen of gooien, opgaat voor de dynamiek in je 'zelf'.. in je lichaam, in je geest.

(Dat is niet geheel uit de lucht gegrepen, de ene stroom bestaat uit parasympatische taken, het andere uit sympatische taken. De sympathische taken houden zich bezig met het 'uitvoeren' van fysieke dingen, parasympatische taken met het verwerken van ervaringen: herstel, onderhoud en ontwikkeling.)

Speel dan eens met het idee dat innerlijke spelers die erg goed zijn in het verrichten van misschien wel de meest gespecialiseerde hoogwaardige parasympathische taken, voor jouw gezondheid en welzijn, nauwelijks 'aan de bal' mogen komen, maar moeten gaan 'strijden' ofzo om de minimale faciliteiten te kunnen krijgen om hun werk goed te kunnen doen.
In een situatie dat het hoofd-bestuur(die geconditioneerd is om alleen maar naar de geldstroom te kijken en daar de handjes vol aan heeft) dus helemaal niet ziet dat 'ze' staan te zwaaien dat er iets in de algehele dynamiek niet goed loopt .. en zelfs het beeld uit wandelen.

Wat zou er gebeuren als je hart het beeld uitwandelt, of je lever, of je longen?

Uiteraard is dit een geldachtenexperiment en valt best te beweren dat dit helemaal niks met de werkelijk gang van zaken te maken heeft.
Met de sympatische activiteiten wordt immers' de kost' verdiend, dat weet toch iedereen dat dat het belangrijkste is... wat zeurt het parasympatische systeem nou toch? Het kan toch ' s nachts werken?

Tja, wie 'geen bal' begrijpt van wat het paraysmpatische systeem gewoon, heel natuurlijk, nodig heeft om haar werk goed te kunnen verrichten....zou kunnen denken dat dat een goede 'verstandhouding' is.

(-:maandag 29 oktober 2018

selectieve aandacht

Vandaag omschreef ik vrij kernachtig waar ik de aandacht op probeer te vestigen.

Kijk daarvoor eerst eens naar dit hele korte filmpje:


Daarbij kun je zelf, met eigen ogen, waarnemen hoezeer een onderzoeker van aangereikt (onbekend) materiaal de eigen geest een ‘tunnel’ in kan sturen.
Wie zijn ogen maar op een aspect gericht houdt, kan volstrekt blind zijn voor zelfs hele grote zéer opvallende dingen, die er ook waar te nemen zijn.
Op die manier kun je behoorlijk relevante aanwijzingen over hoe een situatie echt in elkaar zit, compleet missen.

Is dat erg?
Ach….

Als je de aanwijzing compleet mist die vrij ‘geestig’ op ‘zichzelf’wijst, in dat filmpje hierboven, is het ergste wat er gebeurt waarschijnlijk dat je even een tijdje vergezeld wordt van een 'zwaar gevoel', wat met enig gevoel voor 'zwarte humor’ eenvoudig weg te lachen is.

Maarrrrrr...

Wie de moeite neemt om (nog eens) heel goed te kijken en te luisteren naar materiaal wat ik beschikbaar heb gesteld  …. dan kun je zien dat ik moeite sta te doen om grootscheeps aandacht te verkrijgen voor dat fenomeen. 
Waarom?
Selective attention is niet altijd zo 'onschuldig'. 

Zowel ik als Frank van de Goot proberen de publieke aandacht te vestigen op de rol die ‘selective attention’ speelt in de samenleving.
Helemaal zonder die waarnemings 'tunnels' proberen te leven, kon nog wel eens buitengewoon ingewikkeld zijn.
Toch..... meer bewustzijn over het fenomeen en (met elkaar) gelegenheid scheppen (en nemen) dat mensen onder diverse kijkhoeken kunnen en mogen kijken.... zou enorm in de 'gebakken peren' van samenleven schelen.
We houden beiden een stevig pleidooi voor het inzetten op het vermogen om met voldoende open aandacht (echt) waar te kunnen nemen wat er (allemaal) speelt.

Mijn bewering?
Het ontbreken van voldoende kennis in de samenleving van hoe de menselijk geest werkt, informatie verwerkt en tot (al dan niet voldoende volledig geïnformeerde) conclusies komt, werkt momenteel in de hand dat steeds meer mensen de belangrijke aanwijzingen over wat er echt speelt, missen, zonder dat zelf erg door te hebben. (Ook….. zeer intelligente mensen).

Wat er van de sociaal emotioneel mentale ‘wagen’ valt ( datgene/diegene die niet door de getunnelde waarnemingsfilters van een ontvanger doordringt), zijn werkelijk niet alleen maar de onbelangrijke dingen!
Sterker nog, het is vrij vaak ‘de olifant in de kamer’.

Waar maak ik dat uit op?
Aanschouwelijk hier-en-nu ervaringsgerichte hoog kwaliteits bewustzijnseducatie.

Hier nog een aardige, vrij bekende:

Is je ooit opgevallen dat er een pijl is getekend in het Fed-Ex logo?


Ik zal hem even groen voor je inkleuren.
(Vanaf nu kun je nooit meer naar het Fed Ex logo kijken zonder de pijl die erin zit te zien)


·     
H
H

Enne...... had je de pijl ooit gevonden als het vraagstuk je op deze manier voorgelegd was geweest?  Soms helpt het echt als iemand wat voorwerk doet.

En inderdaad, of die FedEx pijl er nou wel of niet staat en of er wel of niet een extra figuur door het beeld wandelt in het filmpje, daar zal de kwaliteit van jouw leven of van je geliefden geen sikkepit anders van worden.
Er zijn echter talloze 'olifanten in de kamer', die je misschien ook niet ziet, die er toch wel zijn......met meer invloed op de kwaliteit van jouw leven dan je mogelijk lief is.

H