dinsdag 30 oktober 2018

selectieve aandacht II

Gisteren blogde ik over het centrale thema ' selectieve aandacht'.

Iedere avond val ik heel bewust in slaap op de vraag:
" Als nou iets is wat ik (nog wat verder) in te zien heb, laat het me dan heel duidelijk zien wat dat is."

(Op die manier mobiliseer ik al mijn bewustzijnslagen om samen te werken en me in voldoende diepgang en samenhang te informeren.)

Ik werd vanmorgen herinnerd aan een ander selective attention filmpje wat ik al eens had bekeken, waarin zich nog een ander fenomeen voordoet.

Kijk maar eens of je dat spontaan waarneemt.


Wat daar gebeurt is in nog hogere mate te vergelijken met het 'verdwijnen' van gerenommeerd forensisch patholoog Frank van de Goot uit de publieke rechtsgang van de gemeenschap (als in het oog springend nationaal voorbeeld met nationale consequenties van een patroon wat zich op grote schaal overal in de samenleving voordoet). (zie hier)

Mijn bewustzijn liet me het 'weten' zien, dat je inderdaad naar het filmpje kan kijken als hoe de dynamiek 'tussen mensen' gaat.
Dan zou je het ene gekleurde team de spelers kunnen noemen waarvan iedereen leert dat je die in de gaten moet houden, want daar 'gebeurt het' (kennelijk).
Het andere gekleurde team is minstens zo druk bezig de boel 'draaiende' te houden, maar.. dat valt nou eenmaal niet zo op.

In dit filmpje is dan per team 1 bal, maar stel je dan voor dat er meerdere ballen hoog te houden zijn, sommige ballen zijn 'geld (of goederen)', andere ballen zijn 'informatie'.

Om het nog leuker te maken, stel je dan voor dat alle spelers iedere bal die ze krijgen, weer door dienen te spelen naar een volgende speler ( maakt niet uit van welke kleur), maar dat jou dan nu gevraagd wordt om je oog op de 'bal'  van geld en goederen te houden.
(Laten we zegen dat dat vrij gemakkelijk is... voor het proefje is er daar maar 1 van, van 'informatie' zijn er meerdere in verschillende formaten)

Ga jij dan zien hoe de informatiestroom loopt?
Van wie naar wie?
Krijg jij dan inzicht in welke spelers welk formaat informatieballen gemiddeld heel wat vaker in handen hebben dan anderen? En aan wie zij dat doorgaans toespelen? Op welke signalen zij letten? En wat die ontvangers er dan weer mee doen?

En als jij nou een van de spelers in het spel was en je was vooraf geïnstrueerd om een voorkeur aan de dag te leggen voor het kijken naar de geld- en goederenstroom met een voorkeur voor het zelf voornamelijk ontvangen van  'geld en goederen', hoe 'open' sta je dan om veel informatie te verwerken?

Heb je dat gedachtenexperiment kunnen doen in je voorstellingsvermogen?

Mooi.
Doe ik er nog een schepje bij bovenop.

Stel nou eens dat dit model, van je kan maar een bal tegelijkertijd vangen of gooien, opgaat voor de dynamiek in je 'zelf'.. in je lichaam, in je geest.

(Dat is niet geheel uit de lucht gegrepen, de ene stroom bestaat uit parasympatische taken, het andere uit sympatische taken. De sympathische taken houden zich bezig met het 'uitvoeren' van fysieke dingen, parasympatische taken met het verwerken van ervaringen: herstel, onderhoud en ontwikkeling.)

Speel dan eens met het idee dat innerlijke spelers die erg goed zijn in het verrichten van misschien wel de meest gespecialiseerde hoogwaardige parasympathische taken, voor jouw gezondheid en welzijn, nauwelijks 'aan de bal' mogen komen, maar moeten gaan 'strijden' ofzo om de minimale faciliteiten te kunnen krijgen om hun werk goed te kunnen doen.
In een situatie dat het hoofd-bestuur(die geconditioneerd is om alleen maar naar de geldstroom te kijken en daar de handjes vol aan heeft) dus helemaal niet ziet dat 'ze' staan te zwaaien dat er iets in de algehele dynamiek niet goed loopt .. en zelfs het beeld uit wandelen.

Wat zou er gebeuren als je hart het beeld uitwandelt, of je lever, of je longen?

Uiteraard is dit een geldachtenexperiment en valt best te beweren dat dit helemaal niks met de werkelijk gang van zaken te maken heeft.
Met de sympatische activiteiten wordt immers' de kost' verdiend, dat weet toch iedereen dat dat het belangrijkste is... wat zeurt het parasympatische systeem nou toch? Het kan toch ' s nachts werken?

Tja, wie 'geen bal' begrijpt van wat het paraysmpatische systeem gewoon, heel natuurlijk, nodig heeft om haar werk goed te kunnen verrichten....zou kunnen denken dat dat een goede 'verstandhouding' is.

(-:maandag 29 oktober 2018

selectieve aandacht

Vandaag omschreef ik vrij kernachtig waar ik de aandacht op probeer te vestigen.

Kijk daarvoor eerst eens naar dit hele korte filmpje:


Daarbij kun je zelf, met eigen ogen, waarnemen hoezeer een onderzoeker van aangereikt (onbekend) materiaal de eigen geest een ‘tunnel’ in kan sturen.
Wie zijn ogen maar op een aspect gericht houdt, kan volstrekt blind zijn voor zelfs hele grote zéer opvallende dingen, die er ook waar te nemen zijn.
Op die manier kun je behoorlijk relevante aanwijzingen over hoe een situatie echt in elkaar zit, compleet missen.

Is dat erg?
Ach….

Als je de aanwijzing compleet mist die vrij ‘geestig’ op ‘zichzelf’wijst, in dat filmpje hierboven, is het ergste wat er gebeurt waarschijnlijk dat je even een tijdje vergezeld wordt van een 'zwaar gevoel', wat met enig gevoel voor 'zwarte humor’ eenvoudig weg te lachen is.

Maarrrrrr...

Wie de moeite neemt om (nog eens) heel goed te kijken en te luisteren naar materiaal wat ik beschikbaar heb gesteld  …. dan kun je zien dat ik moeite sta te doen om grootscheeps aandacht te verkrijgen voor dat fenomeen. 
Waarom?
Selective attention is niet altijd zo 'onschuldig'. 

Zowel ik als Frank van de Goot proberen de publieke aandacht te vestigen op de rol die ‘selective attention’ speelt in de samenleving.
Helemaal zonder die waarnemings 'tunnels' proberen te leven, kon nog wel eens buitengewoon ingewikkeld zijn.
Toch..... meer bewustzijn over het fenomeen en (met elkaar) gelegenheid scheppen (en nemen) dat mensen onder diverse kijkhoeken kunnen en mogen kijken.... zou enorm in de 'gebakken peren' van samenleven schelen.
We houden beiden een stevig pleidooi voor het inzetten op het vermogen om met voldoende open aandacht (echt) waar te kunnen nemen wat er (allemaal) speelt.

Mijn bewering?
Het ontbreken van voldoende kennis in de samenleving van hoe de menselijk geest werkt, informatie verwerkt en tot (al dan niet voldoende volledig geïnformeerde) conclusies komt, werkt momenteel in de hand dat steeds meer mensen de belangrijke aanwijzingen over wat er echt speelt, missen, zonder dat zelf erg door te hebben. (Ook….. zeer intelligente mensen).

Wat er van de sociaal emotioneel mentale ‘wagen’ valt ( datgene/diegene die niet door de getunnelde waarnemingsfilters van een ontvanger doordringt), zijn werkelijk niet alleen maar de onbelangrijke dingen!
Sterker nog, het is vrij vaak ‘de olifant in de kamer’.

Waar maak ik dat uit op?
Aanschouwelijk hier-en-nu ervaringsgerichte hoog kwaliteits bewustzijnseducatie.

Hier nog een aardige, vrij bekende:

Is je ooit opgevallen dat er een pijl is getekend in het Fed-Ex logo?


Ik zal hem even groen voor je inkleuren.
(Vanaf nu kun je nooit meer naar het Fed Ex logo kijken zonder de pijl die erin zit te zien)


·     
H
H

Enne...... had je de pijl ooit gevonden als het vraagstuk je op deze manier voorgelegd was geweest?  Soms helpt het echt als iemand wat voorwerk doet.

En inderdaad, of die FedEx pijl er nou wel of niet staat en of er wel of niet een extra figuur door het beeld wandelt in het filmpje, daar zal de kwaliteit van jouw leven of van je geliefden geen sikkepit anders van worden.
Er zijn echter talloze 'olifanten in de kamer', die je misschien ook niet ziet, die er toch wel zijn......met meer invloed op de kwaliteit van jouw leven dan je mogelijk lief is.

H


zondag 21 oktober 2018

tandem-paradigma-sprong

De inspiratie voor de Oblique Technique landde gisterenmiddag 'pardoes' exact op de middenstip van mijn bewuste bewustzijn.

Ik moest er enorm om lachen, hoe het ging en wat het was:
de suggestie om een tandem-paradigma-sprong te maken.

Nou houd ik me graag aan de richtlijn dat ik een oblique technique zelf eerst wel actief uitprobeer.
Als ik zelf niet tevreden erover ben over hoe het werkt, dan ga ik het een ander natuurlijk niet aanraden om te gebruiken.

En dus vroeg ik om zelf in de komende uren een tandem-paradigma-sprong met het hoogste bewustzijn te maken en de oneness dynamiek te ervaren.

Eerlijk gezegd verwachtte ik opgepikt te worden in mijn (half-)slaap bij het wakker worden om meteen meegevoerd te worden naar hogere sferen en fraaie inzichten.

Geen spoor van een tandem-sprong.
Ik lag mopperend volstrekt ambivalent en nauwelijks ontspannen te wezen.
Stoeiend stortte ik me in gedachten op de eerste taak die me kennelijk die ochtend te doen stond.. een  e-mail componeren. Lastig, omdat hij zich niet eenvoudig liet uitlijnen op 'mijn beste eer en geweten'.
Er zongen nogal veel aspecten een deuntje mee en die trokken me echt allerlei kanten op, met evenveel recht van spreken en op uitgebreid gehoord te mogen worden.

Na een uur rondjes mentaal rennen achter al die aspecten aan (noem het warming-up.....ha, ha) konden alle aspecten zich verenigen achter het woord 'wholeheartedness', als spilpunt, startpunt van de te componeren e-mail... de naam van de 'runway' waarop ik onder de 'juiste condities' van start zou gaan met de taak.

Ik had buiten dat ik kennelijk de 'grondtoon' en hoofdrichting voor de start te pakken had, werkelijk geen idee (!) wat ik zou schrijven in de e-mail.

Maar, ik kon ontspannen, op de gekozen/voorgestelde grondtoon voor het stuk en nam aan mijn (computer) 'klavier' (toetsenbord) plaats.

En daar werd ik 'opgetild' door het Hoogste Bewustzijn om in Oneness paradigma dynamiek naar 'hogere sferen te gaan'... de hoogste zelfs, zoals ik had verzocht bij het doen van de aanvraag .....(alleen herkende ik dat pas later, met een grote glimlach toen ik op het hoogste punt zicht had.)

De e-mail componeerde zichzelf, met allerlei elementen die als vanzelf naar voren kwamen.
Er was opeens de impuls, om een youtube video bij te sluiten.
Die video maakt in een paar minuten iets heel inzichtelijk (en hoorbaar/ervaarbaar), over verschillende cultuur-gestuurde afstemmings'systemen' , hoe er met 'valsheid' in wordt omgegaan. Dat het mogelijk is voor een alternatief systeem te kiezen, waarin ordeningsmechanismen die je in de natuur aantreft worden toegepast.


Na het versturen van de e-mail gaf ik gehoor aan de impuls om de video nog eens rustig in zijn geheel te bekijken.

Onmiddellijk na afloop, was er een weten.....de volgende nuttige stap in mijn dag, hier, nu,  is om de bedenker van deze Divine9 stemming nu meteen een e-mailtje te sturen over het plan wat zich voor mijn geestesoog heeft ontvouwt. Het plan wat ik donderdag op dit blog heb gepubliceerd.
Want, wat hij uitgewerkt heeft en hoe, is typisch zo'n voorbeeld van (sjamaanengeneering) technieken die in het expertisecentrum zouden passen. Hij zou dat voor zich kunnen zien en de onderliggende oneness-paradigma dynamiek van het hele plan kunnen doorzien ( op basis van zijn eigen ervaring en afstemming op alles-wat-is).

Fluitend, heel ontspannen, met heel veel 'zin' componeerde ik die e-mail.

Toen ik daarmee klaar was, vroeg ik me af wat ik nou met die tandem-sprong oblique technique aan moest.
Kon ik die wel naar mijn beste eer en geweten publiceren?

Ik schoot vol in de lach toen ik eens goed waarnam wat er zojuist allemaal was voorgevallen.

In hoeveel 'hogere sferen' had ik gedacht of gehoopt terecht te zullen komen, soepel opgetild en meegevoerd door de oneness dynamiek in full swing, en weer zachtjes op beide pootjes neergezet?
Dit waren toch letterlijk en figuurlijk, innerlijk en buitenwereldlijk, de hoogste sferen van 'the Divine', die je'on the fly' in-formeert, zichtbaar, hoorbaar en voelbaar, met een opeenvolging van soepele wendingen en samenwerkende aspecten van 'zelf' die elk in een uit zichzelf ontstaande logische volgorde spontaan naar voren komen om hun kennis te delen?

Tja.. en dan weet ik dus weer meteen wat me verder vandaag te doen staat.
Niet alleen de oblique technique in het volle vertrouwen dat het echt werkt publiceren, (he, in de afgelopen uren zelf weer ervaren) maar dit keer ook (weer) een achtergrondverhaal erbij.

(-:

P.S.
De synchroniciteit met hoe pianovirtuoos Jan Vayne (demonstratie ervan in het filmpjes) 'on the fly' ogenschijnlijk geheel ontspannen, harmonieuze composities uit zijn mouw schudt en naadloos aan elkaar breit via het maken van allerlei onverwachte wendingen, nadat hij slechts een grondtoon en 'stijl' heeft bepaald, is me ook opgevallen......

donderdag 18 oktober 2018

wijsheid

Hoe verhoud jij je 
tot signalen uit het hoogste bewustzijn 
in jouw wereld?

Dit is een (onconventionele) uitnodiging om je (hier-en-nu)  in voldoende mate in die vraag te verdiepen;
geheel in je eigen belang EN dat van de Nederlandse samenleving als geheel.
Welkom in de wereld van de subtiele (en niet zo subtiele) signalen die dagelijks afgegeven worden in de periferie van het (collectieve) bewustzijn.
---
Sommige signalen en suggesties....
(afgegeven door mensen die echt ook om jouw welzijn en persoonlijke ontwikkeling geven)
  • compleet gemist, slecht begrepen, volstrekt genegeerd of 
  • te weinig moeite in gestoken, (want als 'waarschijnlijk onbelangrijk' of ' niet passend' beoordeeld)
..... leiden tot vrij natuurlijke consequenties als ze toch van (veel) groter belang zijn dan op het eerste gezicht verondersteld werd.
(En/of als het ietwat verouderde gehanteerde  'model' dringend aan een update toe is)

Logische gevolgen, voor jou en je geliefden, waar de meeste mensen wel heel erg veel fantasie voor nodig hebben om die 'begerenswaardig' te noemen.

Dat is 'in het klein' zo, bij jouw thuis, bij jou op het werk, bij jou in de buurt
Dat is 'in het groot' zo, bij ons in de samenleving (en ook op wereldschaal).
---

Slechts een grote minderheid van alle belangrijke signalen wordt verbaal afgegeven.
Niet alle relevante verbanden worden ten alle tijde expliciet uitgelegd.


Bekijk eens rustig, met voldoende aandacht het volgende materiaal, bij voorkeur in de voorgestelde volgorde.MATERIAAL 'FRANK VAN DE GOOT'

(10 minuten)

(8 minuten)

(-: