zondag 15 april 2018

80/20 ..... 1.000.000.000/1

Het thema van deze oblique technique liet zich deze week echt overal in mijn wereld zien.

In de boeken die ik las, de gesprekken die ik voerde, de levende systemen waar ik, on- en off line… mee aan het spelen ben.
Een beetje zoals al het groen en voorjaarsbloesem nu ineens overal uit de dorre takken van de heggen en fruitbomen ontspruit, met een sapstroom in 'full swing'.

Dat is niet zo vreemd:
A: het 80/20 principe is een van de fundamentele (ontwikkel-) principes van het leven
B: het ‘inzien/doorzien’ ervan, behoort tot het kern-weten van mijn natuurlijke talenten.

Ik ben een natuurlijke ( en nu sinds jarenlang bewust op energetisch systeemdynamica gespecialiseerde)  80/20 ‘denker’….
Al is ‘denker’ niet het goede woord, want ik bedenk het niet (niet primair, in ieder geval) ….. ‘ziener’ of ‘antenne’, ‘waarnemer’ in combinatie met ‘speler’ is een accuratere beschrijving.
Een natuurlijk talent wat me goed van pas komt als onderzoeker van de energetische dynamiek van levende systemen… en als adviseur in het identificeren en operationeel maken ( = aanpakken/transformeren) van de oorzaak waarom een systeem een set van wel gewenste effecten niet bereikt.

Ik schreef in de tekst van de oblique technique:

Wie weet heeft van het 80/20 principe, beseft dat onder normale omstandigheden dit patroon echt zeer gewoon is:  20% van de oorzaken, heeft ruwweg 80% van de effecten tot gevolg.
Vrij veel mensen proberen echter (‘hard’) ergens tegen die 80%  effecten ‘aan te duwen’ als ze verandering in een bepaalde richting willen veroorzaken… ( In systeem-interventie- jargon heet die strategie ‘symptoom bestrijding’).
Energetisch dynamischer is het handiger (veel minder moeite, buitengewoon veel sneller resultaat) om energie te steken in het uitvinden van welke (doorgaans bepaald niet zo in het oog springende minderheid van de vele) onderliggende oorzaken die 80% aan niet langer zó gewenste effecten nou eigenlijk teweeg brengt.)

Dat percentage gaat nog eens flink op de schop als je het over wezenlijk fundamenteel oorzaken hebt:  ‘kernwaarden’.
Daar, op die ‘blauwdruk’-basisinstellingen ( fysiek en metafysiek/mentaliteit)  kan 1 minuscuul ‘instellinkje’ eenvoudig meer dan 90% van de effecten bewerkstelligen!

Waarom springen die oorzaken nou niet in het oog, als ze zo cruciaal zijn?

Daar zijn vrij veel redenen voor.
·         Wie zijn aandacht op de laag van de effecten richt, zal geen (concrete) oorzaken zien, want die bevinden zich op een andere ‘laag’ ( ‘achter de schermen’ van de ‘proces-instellingen’.. )
Je ziet wel de blauwe ogen, de blanke huid, de gezichtsbeenderstructuur, de rossige krullen, de mannelijke trekken en hoort de unieke stem, maar de specifieke DNA codering in de cellen,  die voor minstens 80% voor die effecten de ‘hoofdoorzaak’ is, zijn wel ‘ op het podium’ aanwezig, maar doorgaans niet ‘ in close-up’ in beeld.
)

·         Wie zoekt naar een/de ongewenste oorzaak….. ( in de verwachting dat het ook wel ongewenste oorzaken moeten zijn die ongewenste effecten teweeg brengen)… zal de ware oorzaak met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ‘nooit’* vinden!
(Want de oorzaak is (ooit) gecreëerd en geïmplementeerd om effecten te veroorzaken waarvan de wens en de wenselijkheid nog altijd zeer groot en actueel is..
(Hoe, denk je, zou het anders ooit 80% van de effecten in je wereld kunnen veroorzaken…?)

*Nooit?
Nou ja… als echt alle andere potentiële oorzaken zijn uitgesloten, blijft hij wellicht, na jarenlang noeste, min of meer vergeefse arbeid, als enige mogelijkheid ‘over’.

·         Wie zich dan ook alleen op de lijst met ‘ongewenste effecten’ richt, zonder te kijken naar de (doorgaans minstens 5 keer zo lange lijst van de zeer gewenste effecten van precies dezelfde oorzaak) .. veronderstelt een (lineair) oorzaak-gevolg verband wat er ook in reële natuurlijke termen niet is.. namelijk… dat er een oorzaak op deze wereld kan bestaan  die alleen maar rot-effecten in je wereld teweegbrengt.
(Laat dat idee varen en de kwaliteit van leven gaat opeens al met sprongen vooruit!)

·         Wie dan meent dat de ‘enig juiste’ oplossing alleen maar in het oog springende ‘voordelen’ heeft…. ( zero potentie heeft voor het veroorzaken van effecten die je niet op voorhand als ‘prettig’ zou hebben gelabeld, overschat zijn eigen vermogen om een optredend effect op zijn merites binnen het grote geheel te kunnen beoordelen… en wijst (dus) prachtige organisch energetisch dynamische kloppende interventies zonder voldoende inzicht in de materie af.. omdat er een in het oog springend  (potentieel) ‘nadeel’ aan zit.

·         Voeg aan die mix dan het , door de moderne (school-) cultuur ingeprente’  ‘geloof’ aan toe dat ieder relevant vraagstuk maar een (1) kloppende, werkbare oplossing kent, die ‘altijd goed is’ (was en tot in de eeuwigheid zal blijven (amen) )…. en de boel om op de juiste plek te gaan kijken en adequaat een vrij simpele wijziging door te voeren, zit danig op slot.

Want.. een antwoord wat jarenlang ‘goed’ is geweest….. kan toch niet opeens ‘fout’ zijn? Of wat jarenlang ‘heel erg fout’ was, opeens ‘zonder fors ingrijpend nadelige consequenties blijven’?

(Een, volstrekt oppervlakkige blik op de sociale geschiedenis van de mensheid in de afgelopen 100 jaar is voldoende, om 100.000 concrete voorbeelden te vinden dat dit prima kan en zelf een teken van (bewustzijns-) ontwikkeling is.

‘Asbest’ was ooit ‘ de messias’ in de wereld van bouwmaterialen,
‘roken’ ooit een onschuldig genoegen wat symbool werd van ‘volwassenheid’,  ‘erbij horen’ en ‘gezellig’ ….
‘Homosexualiteit’ was ooit een ‘schande’ die compleet ‘ ondergronds’ verborgen moest worden.
Een vrouwelijke arts, dominee, minister president of zelfs stemgerechtigde……was (nog niet zo lang geleden) volstrekt ondenkbaar.
‘Zwarte piet’ was ooit een spannende een vrolijke verkleed-optie om een nationaal kinderfeest met onschuldige grappen en grollen luister bij te zetten…..

Het is heel natuurlijk dat ‘1001’ wijzigingen, veranderingen, keuzemogelijkheden, kansen (al dan niet) benutten’ in je leven een vrij marginaal effect hebben op de  ‘toestand’ van het geheel.

Maar er zijn ook die ‘1 in een miljoen kansen’, die zo mooi energetisch dynamisch uitgelijnd staan (voor mijn kennersoog) , dat ik echt ‘hemel en aarde’ ervoor wil bewegen. De betrokkenen bijna aan hun haren of hun laboratoriumjasje voorbij alle ( niet energetisch dynamisch valide opgeworpen)  ‘mitsen en maren’ zou willen sleuren, om het niet .. maar zeker niet op de verkeerde ( niet-valide) gronden af te wijzen.

Voor een 80/20 ‘denker’ is dat ‘ gouden idee’, zomaar, op een presenteerblaadje, aangereikt krijgen vanuit het systeem, de heilige graal.
Die ene, zo goed als geen energie, tijd en geld kostende interventie, die voor zo ongelooflijk veel betrokkene in het systeem de katalysator vormt voor wat het systeem (werkelijk en in de kern) nodig heeft om zichzelf op korte termijn te kunnen helen.


Ik had alle basisingrediënten voor dit ‘gouden idee’ zelf op 2 april ‘ bij elkaar’ gekregen.

Ik heb het concept-idee deze week aan de betrokkenen met de benodigde expertise doorgespeeld.


Zij..  en dat scheelt hoop ik….. weten dat er een groot probleem in het systeem zit, omdat het zich op de lagen waar zij dagelijks in detail naar kijken fysiek openbaart en zij zich ook al concreet en zich in het openbaar actief tot doel hebben gesteld dit ook te willen helpen oplossen en het betreft ook nog eens hun (gepassioneerde) levenswerk….
Ik vraag niks van ze wat ze niet (al) compleet in handen ( zelfs expert) in de vingers hebben!


‘De (harten)boer is troef’.

Toen ik die zooo toepasselijke naam vanuit het ‘systeem’ ( het collectieve bewustzijn) aangereikt kreeg, voelde ik die enorme energie-burst van ‘versmelting met het al’ door me heen gaan.
Het weten,  de ‘opluchting’ die door al mijn metafysische vezels trekt, de succeservaring….. dat (de binding) werkt.. dat deze hybride-creatie een sapstroom ‘flow’ heeft en dus ‘leeft’ en  (dus, op termijn) vrucht kan dragen, als het daadwerkelijk geplant/gepland wordt!

Een diep-esoterisch systeemdynamisch (sjamaan-) besef:

‘De ‘vader’ heeft het een (zeer toepasselijke zelfs!) naam gegeven’
En de sjamaan van een stam doet dat alleen als het ‘hart ervan klopt’, het een levensvatbaar idee is, een ‘nieuwe’ loot aan de schepping van de stam is.

Wat is dan de (paradigma-hybride) creatie?
Nou, dit geesteskind, is buitenechtelijk, deels zelfs via ongeslachtelijk, deels ook via gelijke-gender verkeer ‘onbevlekt’ ontvangen!
Maar ik kreeg het onmiskenbare ‘tantalizeing’ levensvreugde- lichtsignaal dat het wel  ‘geëcht’ is ….. ( en …. aan de stam ‘gehecht’ )

Dit is een op een ( = sterke) al geworstelde onderstam uit een andere ‘familie’ van onze samenleving, geënte duo-boom.
Waarvan de hartvormige  (‘witte’) bloesem van de  ‘ene fysieke tak van geneeskunde wetenschapssport’ , de bloesem van de (verwante,maar toch duidelijk) ‘totaal anders van kleur’**  fysieke tak van geneeskunde wetenschapssport’  op ultrakorte afstand van elkaar kan kruisbestuiven.
(** meestal als ‘zwart’ beschreven , maar in reële aura-vibratiekwaliteit is het ‘zeer donkerpaars’ )
Uit de appels die (niet ver) uit die duo-boom-(energetisch-dynamisch)geent-op-wilde-(lage!)- onderstamboom zullen vallen, komen de benodigde inzichten voort. En, omdat het een goed gewortelde lage onderstam betreft….. op niet al te lange termijn en zonder erg ‘moeilijk/ hoog’ te hoeven reiken.

Ik mag dan een halve ezel zijn .....
( Ontzettend koppig!, zoals de beide geestelijke (fysieke) vaders, 'de mannelijke loten aan de stam van dit idee' (die nu over 'adoptie' van dit idee mogen nadenken) zullen kunnen be-amen …. )

.....ik ben ook een appel-vrouwtje! ;-).. 

KIJK goed: van gouden (ideeën) appeltjes... (ha, ha)

zie het einde van deze blogpost van 8 februari.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten