dinsdag 26 december 2017

Arrangement Willen/m Weten

Vandaag stel ik voor een arrangement uit  3 verhalen ‘ton-sur-ton’ te maken.

Alle verhalen lichten, net onder een andere kijkhoek, de gevaren aan van ‘binnen 1 bestaand systeem (te blijven) zoeken naar reële oplossingen voor reële vraagstukken’.

Twee ervan kwam ik gisteren tegen:
(De kans bestaat dat de eerste 2 hyperlinks net zo lang houdbaar blijken als bloemen in een vaas!)

Alle drie de ‘verhalen’ tonen de waarde aan van het ‘buiten het eigen denk-kringetje’ kunnen gaan, de stimulans die uitgaat van het toelaten van vreemde elementen’ in het weet-proces.

Geheel in lijn met ‘Luther's’ basisidee, zoals in ‘achter dijken’ aangehaald, geïnspireerd op ‘s konings bloemschikking nodig ik je vooral uit om zelf de bloemen in dit boeket verhalen te plukken, ‘schuin’ aan te snijden en in een of meerdere ‘typisch Hollandse’ vazen van je eigen weten te schikken.Voor een beetje ‘ Tim Harford extra oplossend vermogen’ wijs ik je aan waar de ‘pokon achter de dijken' ligt, zodat je dat door je weten kunt mengen. De kans is groot dat je eigen antwoorden daarmee langer 'rechtop' blijven staan.

17"49' - 17"58'
(de 'buurvrouw' die van harte welkom is om te komen, wordt toch vakkundig buiten de deur gehouden omdat er  latijn wordt gesproken)
37"29' - 37"30
De wetenschappelijk buitenstaander (die 'wil weten') stelt een uiterst zinnige kernvraag en maakt een uiterst zinnige kernopmerking

Mij intrigeert de vraag wat er zou gebeuren als de 'campus van de wetenschap' het inzicht  uit de toegepaste psychologie wat Tim Harford aandraagt, zelf actief zou gaan benutten en ervoor kiest om mensen-zonder-positie-in-de-wetenschap zich geheel vrij  te laten bemoeien met het proces. (Door mee te kijken en vragen uit heel andere kijkhoeken te stellen.. die dan ook beantwoord worden...mogelijk zelfs..... met nieuwe antwoorden, buiten de kaders die de wetenschap stelt ...?)
Ik vond de kwaliteit van de vragen die de 'buurman', (de breed geïnteresseerde zoon-van-een-predikant, bekend als 'pop-professor'), die feilloos de vinger op een paar 'zere plekken' legde, nogal  wijzen in de richting dat Tim Harford's inzichten fier rechtop staan.....

Mocht er belangstelling zijn in het wetenschappelijke veld om met 'oblique techniques' eens wat meer actief te experimenteren, dan ben ik zeer bereid mijn rol als 'buurvrouw' te spelen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten