vrijdag 22 december 2017

SPAM box

Stel nou eens:

Dat het ‘goede’ echt bestaat… hoe jij het dan ook maar zou willen noemen, Chi, Allah, God, Spirit, pure levensvreugde, de hoogste trilling, Universele Intelligentie, Bewustzijn ….

Laten we dan daarbij eens als gedachtenexperiment aannemen dat het ‘goede’, wat ik voor de duur van dit blogstukje even het emotioneel ongeladen symbool ‘ ↑’ toeken, jou ondersteunt in het vormgeven van je leven.

Als ‘ ↑’ die ondersteuning vormgeeft op de allerbeste manier die jij je voor kunt stellen, acht je het dan waarschijnlijk dat het jou een hoge mate van keuzevrijheid geeft?
Zou je dat ‘fijner, beter, aansprekender’ vinden dan een dominante ‘↑’?

Keuzevrijheid, als concept, is een hol, leeg begrip als er niets te kiezen valt… dus…. allerlei gradaties en vormen bestaan.. zoals ook het volstrekt omgekeerde ‘↓’.

Honderden keuzemogelijkheden kruisen dagelijks je pad, via de mensen die je (wel en niet) spreekt, de vragen die je (wel en niet) beantwoordt, de spullen die je (wel en niet) koopt, de informatie die je (wel of niet) je aandacht geeft en in je besluitvorming (wel of niet) meeneemt…etc.

Nou vind ik dit een intrigerende vraag…. :
“Zou je ‘ ↑’ herkennen, als het je actief een handreiking bood, een concrete suggestie aan de hand deed, een zeer wezenlijk vraag stelde, je relevante informatie stuurde?”

Mijn vermoeden is namelijk, dat ‘we’, als moderne mensen onze mentale SPAM filters zo strak hebben ingeregeld, dat de berichten van ‘ ↑’ als uiterst dubieus ‘herkent’ worden en dus automatisch worden ‘weggemiept’!

Hoe dat kan?

Nou…. zou ‘ ↑’ je iets anders aanreiken dan dingen die:
·         wel ‘ te mooi lijken om waar te zijn’?
·         wel heel (verdacht) accuraat op het juiste moment binnenkomen?
·         persoonlijk, op jouw naam gesteld
·         met jouw talenten en de jouw beschikbare middelen eenvoudig en snel te realiseren zijn?

Maar ja.. wat doet een rechtgeaarde ‘↓’?
Precies!

En op diverse ‘uiterlijke kenmerken’ van dergelijke stroopsmerende (pre-fab!) verlokkingen die je bijna niets kosten (zeker geen moeite!) en je gouden bergen beloven’ daar heb je je mentale SPAM-filters op afgesteld!

Nou is er denk ik wel een aardige lakmoesproef om ↓ van ↑ te onderscheiden, hoor.
↓ zal je altijd vertellen wat jij graag wilt horen, zodat jij ertoe overgaat om ↓ te geven wat ↓ van jou in gedachten heeft om te krijgen, ter meerdere eer en glorie van …... ↓.

Bedenk zelf maar wat je waarschijnlijk acht dat ‘↑’je zal geven.

Zo bezien is het niet geheel ondenkbeeldig dat berichten van ‘↑’ regelmatig een stuk lager zullen scoren op ‘leuk, lief en aardig’.  

Want als ‘↑’, in oneindige wijsheid en uit ervaring met jou, weet dat de kijkrichting waarin de door jouw hartstochtelijk gewenste  antwoorden en oplossingen zich bevinden,  precies de kant is die jij al een poosje hartgrondig hebt vermeden om voldoende aandacht aan te besteden… dan is kans dat jij dat ’wilt horen’ uiterst minimaal …. toch?

Een volgende lakmoesproef (in direct contact) is
·         zelf  de suggestie aan de hand doen of je de boodschap in een bepaalde (wezenlijk andere) vorm kun ontvangen
(observeer: dat is wat anders dan om een andere inhoud van de boodschap vragen, omdat de inhoud je niet aanstaat, of aangeven dat deze vorm eerst volstrekt aan jouw persoonlijke voorkeuren en lijst met kwaliteitseisen aangepast moet worden, door de afzender, wil je er ook maar enig belang aan hechten!)

Ik vraag gesprekken die vanuit call-centers gevoerd worden met het oogmerk mij via de telefoon (snel) iets te verkopen vaak (vriendelijk) of ze het belangrijke bericht wat ze kennelijk voor me hebben in geschreven vorm kunnen opsturen, zodat ik het rustig kan lezen. De verbinding wordt doorgaans snel (soms zelfs vriendelijk) verbroken en ik heb nog nooit een brief ontvangen.

Wie of wat ‘↑’ ook op mijn pad stuurt……
 ‘↑’ (en ik!) zijn echt in relationeel welzijn en het vinden en uitvoeren van goed werkbare duurzame oplossingen geïnteresseerd en dus bereid om ( in het redelijke.. serieus dus…wederzijds betrokken)  in een ‘relatie’ te investeren.

Mijn vermoeden is wel, dat wie hele sterke (zeker de culturele standaard pre-fab) filters op zijn  mentale innerlijke SPAM-box heeft geactiveerd, zelf het werkelijke 'kennen' van een relatie met   ‘↑’ in de weg staat.Geen opmerkingen:

Een reactie posten