zaterdag 13 januari 2018

de fundamenten

Gisteren zag ik dit t.v.-programma: De Kennis Van Nu; de aflevering over wegrottende houten funderingspalen in een groot deel van Nederland.

(alweer vermeld ik dat ik niet weet hoe lang deze link ' vers' blijft op de vaas van het internet).

"Dat de zeespiegel stijgt is algemeen bekend. Maar in het westelijk deel van Nederland vindt er een tegenovergestelde beweging plaats. Stad en dorp zakken langzaam in veen en klei weg. Voor wie in een huis op betonnen palen woont, is er niet veel aan de hand, maar in zo'n 800.000 huizen wordt de houten fundering bedreigd door een cocktail van bacteriën, schimmels of omlaag trekkende klei. Door verlaging van de grondwaterspiegel, lekkende riolen en andere factoren dreigen oudere huizen weg te zakken. Waar en waarom zakken de steden en hoe ernstig is dat? Kan de wetenschap helpen dit probleem aan te pakken?"

Opeens zag ik vandaag een mogelijke synchroniciteit tussen twee 'fundamentele werelden, die voor het gewone publiek nogal aan het oog onttrokken zijn'.
 1. Zo was er enerzijds datgene wat ik in het programma had gezien en gehoord, waarmee het 'weten' van bewoners en specialisten in beeld werd gebracht, omtrent de situatie van de fysiek verzakkende woon-leefconstructie in grote delen van Nederland.
 2. En anderzijds mijn 'weten', over een soortgelijke 'palenrot' in de wereld van de energie, waardoor sociale verbanden flinke scheuren vertonen en andere grote ongemakken en gevaren opleveren.
Bekijk eerst de aflevering van de fysieke houten palen die door wisselende waterstanden droog komen te staan en dan onder invloed van zuurstof verrotten.

(Ja, het klinkt gek, maar die houten palen blijven vorm, stevigheid en een zekere flexibiliteit houden als ze constant onder water staan)

Neem dan hetzelfde verhaal, maar vervang ' waterniveaus' door bewustzijnsniveaus, of energieniveaus en de 'houten palen (en dwarsconstructies) die op gezette plekken de boel stutten' door 'stevige normen en waardenpatronen'.

Een paar interessante hypothesen komen dan in mijn verbeelding naar voren:
 • Kunnen normen en waarden ook wegrotten als er (te vaak) te weinig bewustzijn/energie is?
 • Kunnen ze bijvoorbeeld ook eerst poreus worden, zonder dat je het als bewoner echt merkt en dan opeens na een par decennia van te weinig bewustzijn ineens compleet  'weggerot' zijn?
 • Wat stort er dan in?
 • Wie 'pompen' er bewustzijn tot welke hoogten?
  (Met de twee huizen op twee niveaus in gedachten, naast elkaar, waarbij de een het grondwater juist omhoog wil om zijn palen nat te houden en de ander het juist omlaag wil, om zijn kruipruimten en spulletjes droog te houden....)
 • Is dat een reden waarom zoveel mensen ( in reeds ver verzakte/ingeklonken' 'woningen' vrij actief een hekel eraan hebben om hun 'eigen' bewustzijn 'hoger' te maken dan het standaard is..... en mensen die dat willen bevorderen in hun buurt maar vervelende types vinden.
 • Dat mensen die het peil van het bewustzijn in de straat of buurt of wijk of stad of land structureel omhoog willen helpen brengen... het gevoel hebben dat hoeveel energie/bewustzijn ze er ook inpompen... het zo weer weg gemalen wordt met individuele maalsystemen
 • Dat dat een goede reden zou zijn waarom 'individuele' bewustzijnsniveaus verhoging dus ook niet gaan werken.. en collectieve bewustzijn-niveaus-maatregelen nodig zijn, als we in ' vastheid' willen blijven wonen.
 • Dat er veel te zeggen is voor 'getijden'-bewustzijnsfluctuaties-bestendige sociaal mentale constructies.... waar iedere gebruiker, individueel of als groepsconstructie.... 'drijft' op het aanwezige bewustzijn, hoeveel of hoe weinig dat op ieder moment ook is.....
  ..... een bewustzijnsboot.. de Ark van Esther...ha, ha.
  ( in plaats van een statische positie.....waar je regelmatig erdoor overspoelt wordt of 'tekorten ervaart in de basisbehoeften (stevigheid) op fundamenteel niveau..... waardoor de normen en waarden verschimmelen en verspochten)
Hoe zo'n meta-fysiek bewustzijngetijden constructie er dan uitziet?
Tja.. goede vraag.....
Met al dit soort dingen geldt..... eerst maar eens erkennen dat er een (fundamenteel) samenlevingsconstructietechnisch probleem is... op energetisch dynamisch bewustzijnsniveau.

Dan met bewustzijnsdynamica/energiespecialisten in de fundamentele lagen van de samenleving proeven doen om te kijken of dit scenario inderdaad aan de hand is.
(Je laat de houten palen ook niet checken door de bakker of de postbode... en .. zoals het filmpje mooi laat zien met een eerlijke gewetensvolle politica in Gouda..... politici hebben hier ook niet per se verstand van)

Wie weet zijn er andere remediërende oplossingen te bedenken, waarmee de bestaande fundaties goed behouden kunnen blijven ( en dus de constructies die erop staan).

Wie weet.. ben ik wel gewoon 'maf' om hier een verband tussen te zien.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten