dinsdag 20 februari 2018

de diepzee van het ecologisch bewustzijn

Ik heb net een e-mail verzonden naar een paar betrokkenen bij de uitzending van Focus die mij gisteren zo zwaar op de maag viel.

Ter leering ende vermaeck:

Geachte......


Gisterenmiddag bekeek ik de aflevering ' metaalhonger' waarin u beiden inzichten op uw respectieve werkterreinen met de Nederlandse televisiekijker deelde.

Wat ik zag raakte mij als mens ( mede-planeetbewoner) diep... erg diep.

Van mens tot mens, 
van creatieve intelligente mede-planeet-bewoner tot creatieve intelligente mede-planeet-bewoner, 
wil ik u hier nu een aantal vragen stellen.

Het zijn mijn-vragen, inderdaad.....waar ' mijn' geen persoonlijk eigendom aanduidt.
Daarmee kunt u in luttele minuten naar de bodem van uw bestaan afreizen.
Daar, op de rock bottom van de diepzee van uw eigen beste eer en geweten liggen waardevolle schatten, waardevolle antwoorden.
Die kunt u zo, gratis en voor niks, daarvandaan opslurpen en naar de oppervlakte van uw bewustzijn brengen, voor nadere bewerking.

 • Weet waarom die mangaanknollen eigenlijk op die plek op de aardbol liggen?
  (Welke planeetoverkoepelende functie het daar heeft, in de vorm die het daar heeft... voor alle levende wezens op deze planeet.. de totale natuurlijke ecologische met-elkaar-verbonden structuur?)
 • Waar maakt u precies uit op dat 'we' als moderne mensen 'ons' die resources best wel mogen toe-eigenen?
  (U hebt wellicht de indruk dat de diepzee en de bodem van de diepzee van 'niemand' is.
  De totale Vereniging van Eigenaren ' Gaia' zou in Universeel Rechtelijke termen wellicht toch in aanmerking dienen te worden genomen?)
 • Stel u even voor dat u iets heel bijzonders en moois in uw tuin heeft aangelegd.
  Buurman Y ziet dat dat er is en wil de bouwmaterialen graag hebben voor een zelfgekozen  compleet (ander) doel.
  Hij gaat ertoe over om zich niet eens af te vragen of hij dat mag hebben.
  weet dat het niet 'zomaar' een lukraak neergelegd ornement is. U heeft dat bewust daar zo aangelegd, met een duidelijk ecologisch gemeenschappelijk doel.
  weet ook dat er buurtgenoten zijn die de ecologische achtergronden niet kennen of voldoende begrijpen en slechts de waarde van de losse elementen zien. En dus.... schermt u de tuin flink af, met organische natuurlijke middelen, tegen ongenode bezoekers die niet met voldoende respect en begrip naar het moois kijken.
  Maar dan... merkt u op dat buurman Y 'erg slim' bezig denkt te zijn door te investeren in vernuftige manieren om toch de elementen (zonder uw toestemming en voldoende begrip van de situatie) te kunnen pakken.
  (Wat vindt u van de handelwijze van buurman Y en wat zou u doen als u de schepper was van al dat moois waar de hele buurt iets aan heeft (zelfs als de buurt dat niet zo bewust beseft?)
 • Is het werkelijk in lijn met uw eigen levenservaring dat 'mijnbouw' ( in welke vorm, waar dan ook ter wereld, zelfs door de meest ' bewuste' bedrijven met zoveel mogelijk oog voor het minimaliseren van (bekende) nadelige gevolgen gedaan) goed heeft gedaan aan de originele bewoners van die plekken (mensen, dieren, planten....)

Wellicht is het een aardig idee om de vragen en kwesties ook eens aan (uw) kinderen voor te leggen?

Ik kan me bijvoorbeeld een rollenspel voorstellen.
Dat zou kunnen gaan  over ' de vermeende belangen van de homo sapiens om iemand te kunnen bereiken, in geval van nood (en vele andere meer plezier-en korte termijn genot georiënteerde activiteiten) ', in relatie tot de eco & planeetbelangen.
(NTR: ook aardig als invalshoek voor een t.v.-programma in het publieke domein.. wellicht?)

Ik kan me natuurlijk uitstekend vergissen, maar zonder planeet....  inclusief een aardmagnetisch veld dat werkt ' comme il faut' .. konden er nog wel eens veel waardevollere globale verbindingscircuits niet meer voldoende 'gemaakt' kunnen worden.

Mochten uw eigen gewetensmijnings-activiteiten daar aanleiding toe geven, dan ben ik zeer bereid om mijn creatieve intelligente vermogens aan te wenden om betere ecologisch duurzame oplossingen voor de  omgang met een heel aantal verbindings- 'behoeften' van de homo  sapiens te helpen realiseren.
Die bevinden zich wat mij betreft trouwens niet a priori in het denkquadrant: 'meer 'spul' uit de aarde ontginnen', maar kijken vooral buiten dat vierkantje....meer 'bewustzijn uit (alle) levenservaring destilleren'.

Alle wijsheid gewenst bij deze beslissingen die van een orde zijn die u zich wellicht niet in volle omvang realiseert.

Met vriendelijke groet,

Esther Dageraad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten