vrijdag 16 februari 2018

Eva Lua

(Het duiven blog stukje van vandaag is deze)


Ik zat net heerlijk buiten in de zon en liet de indrukken en gebeurtenissen van de afgelopen week nog eens de revue passeren.

Het was een hele klim, de (bronzen :-) ) berg van deze week!

Ineens had ik een prachtig beeld voor mijn geestesoog van wie die superwoman in de etalage bij dat cybercafe is.
Een begrip van wat haar super-powers zijn.
En.. ze verbeeldt het ook al zo mooi met haar houding!

Ze heet ' Eva Lua' en iedereen kent haar van het houden van evaluaties.

Een evaluatie is:
  • even halt houden (stop teken met de linkerhand) om
  • terug te kijken (benadrukt de ogen) op de recente ontwikkelingen
  • in de verleende service ( het respectvolle 'at your service' groet signaal) 
  • ter leering ende vermaeck ( om de service gericht mee te kunnen verbeteren... naar super-service?)
Of het beoogde resultaat al bereikt is, is bij evalueren meestal niet de hoofdkwestie.
Het gaat meestal dieper in op de kwaliteit van het proces.

Hoe gaat Eva Lua nou te werk?
Wat is haar specifieke taak?
Ze verklapte me een groot geheim!
(Ik kreeg de indruk dat ze er een beetje mee zat dat de laatste tijd een vrij groot aantal mensen bij wie ze actief betrokken was,  zo buitengewoon weinig in lijn met hun eigen best eer en geweten handelden....)

Ze werkt als een soort omgekeerde superheld!

De meeste superhelden doen hun werk voor de gemeenschap als superheld heel zichtbaar in een fraai strak en felgekleurd pakkie.  (Superman)
Daarnaast hebben ze een heel gewoon doorsnee bestaan als gewoon mens. (Clark Kent)

Eva Lua draagt alleen thuis als ze niet publiekelijk aan het werk is haar kekke pakkies.
Voor haar superwerk voor de gemeenschap moet ze namelijk niet teveel opvallen ( al is dat best lastig).

Reality-simulaties.... dat is haar pakkie-an.

Wattisdah?

Stel je om te beginnen maar eens het werk van een 'mystery-guest' voor.
Dat zijn getrainde mensen die de service van een bedrijf gewoon in de praktijk gaan testen, om door lijfelijke ondervinding na te gaan in hoeverre de service doet-wat-het-belooft.( op het etiket, de website, of qua bedrijfstak-ethiek.)
Vaak lokken mystery-guests bij hun interacties wel wat gebeurtenissen uit die wat meer aan de zijlijn van de 'gewone routine' zijn, omdat het juist interessant is om te kijken wat er aan service verleent wordt en hoe, in minder gebruikelijke of zelfs stressvolle situaties.

Of stel je de trainingssimulaties voor die piloten vaak hebben, om hun vaardigheden te trainen om veilig het hoofd te kunnen bieden aan allerlei lastige en soms zelf crisis-situaties.
(Iemand programmeert die simulaties en stuurt ze gaandeweg ook nog wat bij. Dat is niet de piloot zelf, want dan zou hij al weten wat er kwam!)

Simulaties worden ook wel eens als examen gebruikt.
In de zeevaart bijvoorbeeld, zijn er brug-simulatoren.
Iedere navigatie-officier moet regelmatig zijn certificaten vernieuwen, om de veiligheid in de zeevaart te helpen bevorderen. Zak je voor die test ( ook na een herkansing), dan kan je licentie ingetrokken worden.
Ook die examens worden geprogrammeerd en.. weet ik uit de eerste hand.... de examinator kan de ge-examineerde voorzichtig 'hints' geven ( want de examinator speelt meestal ook de rol van marine traffic control en geeft subtiel( of minder subtiel) aanwijzingen.. zoals een echte marine traffc controller dat ook zou doen, juist omdat diegene tot taak heeft de algehele veiligheid in de gaten te houden en probeert te bevorderen).
Uit diezelfde eerste hand , weet ik dat de examinator zelfs zijn best doet om de kandidaat wat te helpen slagen.
(Niemand vind het leuk om een brevet in te moeten trekken, omdat het volstrekt onverantwoord is wat er gebeurd! En iedere examinator weet dat er wat 'examenstress' een bewustzijnsvernauwende rol kan spelen.. en helpt de kandidaat toch graag dan even ' in de goede richting' om het zich te herinneren.)

Eva Lua doet dus zoiets.
Soms is ze mystery-guest.. soms ook is ze examinator/gecommiteerde bij een door de (ziel van de) kandidaat zelf in het leven uitgekozen/aangegane Masterproef.
De (ziel van de) kandidaat en/of van de gemeenschap wil die simulatie-spiegel van de kwaliteit van het eigen proces, op de gekozen thema's, voor de goede voortgang van het (leer-)proces.

Eva Lua bemoeit zich inhoudelijk niet heel erg met de opgestelde richtlijnen.
Haar rol is het maken van reality-simulaties die een beroep doen op de hoogste waarden die een ziel uitzendt 'hoogst belangrijk' te vinden in haar eigen serviceverlening. In welke mate wordt daadwerkelijk in de praktijk gebracht wat er op papier op een bepaalde manier (als hoog kwaliteits manier) wordt voorgespiegeld?

Bij een examen zak je doorgaans niet als je een foutje maakt.
En zelfs een wat grotere wenkbauwfronsende of eenvoudigweg gevaarlijke manoeuvre, kan nog wel door de vingers gezien worden als je je goed en tijdig ervan herstelt en adequaat correcties uitvoert en dan de eigen maatstaven van kwaliteit verder weer hoog houdt.

Eva Lua heeft een gouden tip, eigenlijk voor alle mensen.
(deze tip wordt nog verder uitgewerkt in dit blogstukje) 
Als een situatie verrassend uitdagend is en zelfs een beetje 'vreemd' aandoet..... haal dan juist de touwtjes van het handelen naar je eigen beste eer en geweten wat strakker aan, in plaats van ze te laten vieren uit frustratie!
Je kon Eva Lua wel eens voor je hebben!
Wat ze heel erg leuk vindt aan cyber-interacties, waarbij je haar immers niet ziet, is dat ze dan wel haar kekke pakkie 'an kan!

Reageer dus vooral niet al te automatisch/onnadenkend op welke berichten dan ook!!!
Je kon grote kansen en belangrijke aanwijzingen voor je eigen bestwil en hoogste belangen nog wel eens te vlug wegklikken ( niet als relevant herkennen)  en allerlei onzin (ook naar je eigen maatstaven) veel teveel tijd en aandacht geven, zodat je aan de werkelijke serviceverlening als mens in het leven (betaald en onbetaald!) niet voldoende toekomt.

En als je zielscertificaat wordt ingetrokken, omdat je aantoonbaar een gevaar voor een hoog kwaliteits samenleving aan het worden bent, die zijn eigen normen en waarden wat al te gemakkelijk laat vieren als het een tikkie lastig wordt en daardoor juist botsingen veroorzaakt.....tja....dat is voor eigen risico.

Natuurlijk mag je een her-examen en als dat niet lukt kun je altijd nog opnieuw op cursus en het later nog eens proberen.
Toch is de kortste route.... kalm blijven en zo dicht mogelijk bij je eigen richtlijnen van prettig gedrag en goede service blijven. Wat die ook wezen mogen!

(Voor vrienden, voor partners, voor collega's, voor cliënten, voor straatgenoten.. Eva Lua kan echt eenvoudig allerlei gedaantes aannemen, de een nog minder spectaculair eruit ziend dan de ander ( of juist meer ;-) !)

Duif L. bijvoorbeeld ;-)

P.S.
Grappig synchonicity detail.
Als ik Eva Lua eens goed in haar gezicht kijk, valt me op hoe ongelooflijk veel ze lijkt, qua kaaklijn en mondvorm op de vrouwelijke AirBnB gast die hier vanochtend weg ging na twee nachten slapen.
Lengte haar:.. ongeveer hetzelfde.. de gast had het iets meer richting bruin dan richting rood....en iets stijler...
En zij had een strakke zwarte broek en een vrij strak zwart truitje aan....maar ook een bril op, als ik het me goed herinner.
:-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten