zondag 4 februari 2018

kolonisten van catan

Gisteren speelde ik voor het eerst in mijn leven het gezelschapsspel kolonisten van Catan.
En..
Aan het eind van de middag kreeg ik de vraag of ik compact uit kon leggen wat ik doe.. hoe 'ik' werk.

Ha.... dat tweede is net zo'n (quasiment impossible) opgave als 'compact' uitleggen hoe kolonisten van Catan precies in elkaar zit in een paar woorden, zodat je het echt begrijpt!
Je doorziet hoe ' het werkt' echt pas... als je ermee speelt!
( En tja.... dan word je eerst, uiteraard, flink ingemaakt door de meester met veel spelervaring, die in razend tempo de kaartjes en andere attributen hanteert, waar ik mijn hersenen flink moest laten kraken!)

Maar.. o wonder..... als ik dan mijn virgin* ervaring met kolonisten van Catan een nachtje laat bezinken..... kan ik wat ik 'doe' en hoe ik 'werk' aan dat hand daarvan heel aardig compact illustreren!

(*we hadden ook nog eens op aanraden van de Catan-master virgin radio france op de achtergrond en het was de eerste keer in mijn leven dat ik, in mijn eentje, een paar uur op een jong mens 'paste'.)

Ik ben de 'stapel met ontwikkelkaarten' ( developements) !
En dus bevorder ik de samenspeldynamiek nogal diepgaand en anders... met (prettige) verstoringen van hoe het 'normaal gaat'.

In ruil voor een pakketje van wat ( diverse) natuurlijke grondstoffen ( resources) die je zelf al in het spel hebt opgedaan en die je mij zelf aanreikt... ontvangt je... 1 speelsuggestie retour!
Dat is soms een 'wapening' ( chevalier) die met kracht in de situatie ingrijpt en bedreigingen van je levende have en goederen eenvoudig wegneemt.
Vaak ook is het een mooie kans, waarmee je je ontwikkeldoelen sneller kunt halen.

Is het erg om je 'resources' af te geven, zonder zeker te weten wat je er dan voor terug krijgt?
Welnee... je krijgt ' vanzelf' weer nieuwe resources toegespeeld.
En ja.. sommige ontwikkelkaarten 'zet je meteen in'.. andere laat je 'nog even liggen'.

Moet je met de stapel ontwikkelkaarten spelen?
Welnee... je kan je volledig in het spel toeleggen op het verzamelen van grondstoffen en daar rechtstreeks je nederzettingen mee bouwen en uitbreiden en doorontwikkelen.

Maar, mijn spelmaster verklapte wel dat hij nogal eens had gewonnen door veel van zijn resources in te zetten voor ' developements'.
En geloof me... deze jonge spelmaster is niet alleen erg kien in het doorzien van de dynamiek van het spel kolonisten van Catan ;-) !

Het bleek dat hij ook een oogje houd op de eigen speelstrategieën van zijn 'spelgenoten' en in staat is zijn eigen acties daarop ( in zijn voordeel, ha, ha) strategisch af te stemmen.
Niet alleen op de diverse speelvelden van Catan, maar ook op de speelvelden van het leven 'school en thuis'.

Kortom.. het was weer een leerzaam dagje!

En.. als ik het spel met 'esoterische' en samenspel/samelevingsvarianten- ogen bekijk..... zie ik 'veel wijsheid' in de opzet van het spel.
Het wijkt in zijn opzet af van veel andere spellen ( zoals het geldgerichte monopoly bijvoorbeeld) waar je alleen wat krijgt als je 'zelf' aan de beurt bent om 'iets te doen' of ' in ruil voor een tegenprestatie'.
En het kent het concept 'ruilhandel' in alle richtingen; met de 'pot', maar ook met andere spelers.


(-:

P.S. van een paar uur later, na het nemen van een bad.

Omdat ik de stapel 'ontwikkelkaarten' ben en 'mezelf ken'...weet ik dat de analogie nog een heel eind verder opgaat!

Alle chevalier-kaarten zijn  exact 'hetzelfde'.... ze hebben het vermogen een concrete actuele bedreiging van je eigen 'flow of full resourcefullness' weg te halen ( mits je ze gebruikt).
In alle andere kaarten zit een grotere inhoudelijke variantie, gericht op versnellen van de ontwikkelingen met een inhoudelijke bijdrage aan je 'expansie'.

Mijn chevalierkaart zet je ertoe aan om de werkelijke actuele bedreiging van de flow of resources in je ernegievelden daaruit te verwijderen!
Zo zal er minder ( informatie/energie) weglekken en kun je (met minder inspanning), meer daarvan 'ontvangen' en gebruiken.
Dat... ( actief kunnen ontvangen in de flow van resources) heb je nodig bij je ontwikkelingen:
Mijn chevalier roept een boodschap: haal die Electro Magnetische Straling Struikrover die je energie toute-de-suite wegzapt uit je ontvangveld! ( Een par spelronden is niet zo vervelend.... maar constant.....belemmert je ontwikelingen!
(Enne, er is op het hele speelveld maar een veld waar geen van de spelers er last van heeft.... en dat is het 'lege' veld)

Net als bij 'Catan' kun je die kaart naast je neerleggen.
Voor de flow van je natuurlijke resources.... niet zo aanbevelenswaardig.

Ja, toegegeven, die andere kaarten zijn een stuk 'leuker'.
Daar kun je elkaar nog altijd wel mee 'plagen', maar het is wat minder echt 'pesten', dan wat die struikrover teweeg brengt!

Zou de intermenselijke 'oorlog' ook over zijn als we met elkaar besluiten dat die EM-struikrover niet langer dan 20 minuten in een energieveld geactiveerd mag zijn en dan gewoon even een tijdje in het 'niets' moet verdwijnen, zodat iedereen dan even 'vrij' kan doorspelen.....en nuttige resources ( real-time hier-en-nu real-life levenservaring) kan opdoen?

???

Geen opmerkingen:

Een reactie posten