vrijdag 9 februari 2018

nadere verbijzondering

Ik schreef in mijn eerste blog stukje van vandaag dat ik twee 'dingen' had aangetroffen in mijn dageraad-mandje ( en beschreef daar ook wat dat dageraad-mandje is)

Dit blog stukje gaat over het tweede item.

Het is een nadere verbijzondering (met een uitweiding aan het eind over een bredere context) van wat ik gisteren aanstipte in mijn weten:

"Opgroeiende jonge mensen in de Westerse cultuur zien zelden tot nooit volstrekt ongebonden, vrije menselijke geesten. 
Laat staan dat ze door hen 'in vrijheid', gebruik makend van natuurlijke liefdevolle verbindingen in bewustzijn, gegidst worden... naar waar de jonge mensen zelf naartoe willen (in.....vrijheid?)
Dergelijke gidsen komen in hun wereld bijkans niet voor ( en als ze voorkomen, worden ze door de gemeenschap duidelijk 'minder' gewaardeerd.. hebben ze een lage status in de sociale orde) ."

De eerste zin is niet accuraat genoeg geformuleerd.
Volstrekt ongebonden mensen, compleet vrije menselijke geesten?
Tja... ach.. bevindt een ziel/geest zich in een levend lichaam.. dan is volstrekte ongebondenheid al (grenzend aan) onmogelijk.
Gaat zo'n geest/ziel dan een verbinding aan met wat dan ook ( zich ergens aan relateren).. dan is 'ongebonden' ook niet meer echt hard te maken.. toch?

In die richting wijst de trilling/resonantie/bedoeling van deze alinea dan ook niet.
Eigenlijk gaat het in het stukje om 'bio-diversiteit' in de eigen habitat qua rolmodellen.
Levende, navolgenswaardige inspirerende bijzondere voorbeelden.

De kijkrichting gaat dus niet in zijn essentie over de hoeveelheden 'binding' op een schaal van geheel 'vrij' tot 'geheel gebonden'.
Nee, het gaat over de hoeveelheid als sociaal aanvaardbaar toegestane opties voor 'zijn', in het licht van de kenmerken waar jij aan gebonden bent.

Dat klinkt dan weer ingewikkeld, maar er zijn heel veel eenvoudig toe te relateren voorbeelden voorhanden.

Nog niet eens zo superlang geleden waren eigenlijk alle leraren, doctoren, notarissen, dominees, e.d. die je in het wild in je eigen habitat tegen kon komen ..... man.
De carrière van een vrouw was simpel.. zodra zij trouwde bleef zij thuis en zorgde fulltime voor het huishouden, waar in vele gevallen al snel kinderverzorging op het programma stond. De man werd bij huwelijk automatisch  'kostwinner', een verzamelnaam voor die werkers die voor hun inspanningen betaald worden
Je beroepskeuze werd ook sterk bepaald door de handvol opties die er in je eigen habitat voorhanden waren..voorgeleefd werden, door (geliefde) rolmodellen.
Hoe zou je ook ooit reëel voor een carrière als  'piloot' kunnen kiezen, zonder besef van vliegtuigen en bestuurders daarvan?

Opvallend is dan dat ' het onderwijssysteem' verhoudingsgewijs verrassend weinig zelfstandig ondernemers oplevert.
Het zelfstandig ondernemerschap lijkt je 'in het bloed' te moeten zitten, want het zijn vaak de kinderen-van die dat (risicovolle) vaak meer dan 'full-time' bestaan aantrekkelijk voorkomt.
Maar ja.... hoeveel tijd brengt een kind van mensen in loondienst nou helemaal door met zelfstandige ondernemers in zijn dagelijkse habitat? Zelfs het (vriendelijke) winkelpersoneel.. is .. in loondienst.
De bazen, de ondernemers,  zitten doorgaans  'achter de schermen'.

Ook een bekend fenomeen is dat van de Marokaanse jongens die zich (absoluut) niets gelegen laten liggen aan wat een vrouw zegt.
De hoogste vrouw ( qua sociale status), al zijn ze met zijn tienen, komt qua gezag mogen doen gelden nog altijd onder de jongste jongen in zijn uppie, in een groep.
(Daar kun je van alles van vinden, maar het gaat hier nu even niet om het inhoudelijke voorbeeld. Observeer het mechanisme dat een hele groep in een samenleving echt alles wat een andere groep zegt volstrekt kan en mag negeren.. want.... goed nieuws (?) voor wie dit 'volstrekt onbetamelijk en ontolereerbaar' vindt..... je doet het zelf ook, dagelijks.
Wellicht is het enige verschil..... dat het mechanisme wat jij gebruikt wellicht niet 'vrouwen' als totale groep betreft en het fenomeen zich ook niet tot mensen hoeft te beperken!)

Geloof je me niet?
Probeer eens:
' dakloze'
' werkloze'
' asielzoeker'
' economische vluchteling'
' kind'
' huisvrouw/thuisblijvende moeder'
' schoonmaker/vuilnisman'
' boer'
' een psychiatrische patiënt'
' iemand in een rolstoel'
' mensen van 90 en ouder'

en in de categorie niet-mensen
' hond'
' dier in de veehouderij'
' bomen'
' rivieren'
'de wereld'

of in de buitencategorie:
'God'

Kortom.....
het betoog gaat over het belang voor bio-diverseit in ' typen geesten' zodat leefstijlalternatieven in de dagelijkse habitat ruimte kunnen worden geven.
Want wie denkt dat het de mensen-in-loondienst-op-hoge-posten zijn die de grote wereldproblemen langs de 'normale en bekende'  met bakken geld en strakke regels geasfalteerde wegen toch, na decennia lang die wegen uitproberen, terwijl dat systeem zichtbaar en voor iedereen voelbaar gewoon  niet werkt, opeens wel gaan oplossen.... zien toch wat aspecten van 'leven' ernstig over het hoofd, heb ik de indruk.
Maar ja, mijn sociale maatschappelijke status ( ook al woon ik nu nog in een kasteel in Frankrijk :-) ) is zo laag dat het bijna niet meetbaar is.

(Maar ach, ik vertrouw er dan maar op dat ik een eerbiedwaardige vertegenwoordiger ben uit de buitencategorie ;-) ...
Dat is trouwen geen nadere verbijzondering van mij..... want zoals ik het begrijp, geven we allemaal heel direct vorm aan die ervaring.

Een in die grotere bewustzijnscontext zijn mensen met hoge geldelijke inkomens in loondienst van andere mensen nogal sterk......in de bio-diverse-minderheid.....En, naar het zich laat aanzien, zou het totale levens-eco-systeem het juist prima rooien als 'dat soort mensen' zich qua leefstijlgewoonten niet weten aan te passen aan de geldende mores van de natuurlijke meerderheid in de totale habitat.
Begrijp me goed. Ik heb absoluut niets tegen brave burgers in loondienst!
Maar als we als mensheid niet erg rap werk gaan maken van geestelijk-vrij-diversificeren, mee-evolueren en integreren in onze actuele woonomgeving ( de hele natuurlijke wereld, niet  alleen de enclaves van onze nederzettingen-met-voornamelijk-interacties-met-soortgenoten) , de taal leren spreken van de natuur..... (ook onderling, niet alleen als we in die  natuur zijn) ach.. vul dan de uitkomst zelf maar in.Geen opmerkingen:

Een reactie posten