vrijdag 9 februari 2018

de stille zeer geliefde sluipmoordenaar?

Zoals gewoonlijk, pik ik de draad van de dag weer op in mijn dageraad-mandje in mijn bewustzijn.
Wat heeft mijn onderbewuste uit de recente ervaringen gedestilleerd.
Wat reikt het mijn bewuste bewustzijn aan om nog even meer aandacht aan te geven?

(Ik laat iedere avond in bed heel bewust ' alle indrukken' los, met de instructie dat als er iets van belang in is om naar te kijken, dat ik me daarvan bewust wordt, de volgende morgen.)

Vanmorgen zitten er twee 'dingen' in.
Ik begin met deze.

Welke opgedane indrukken zijn meegenomen in dit 'beeld'?

 • Frank van de Goot's forensisch pathologisch werk.
  Ik heb recent 4 afleveringen van zijn t.v. programma gezien..
  meer in het bijzonder spelen bij dit beeld deze 2 een prominente rol:
  Utley Meriana
  Joop 
 • mijn eigen fysieke en gevoelservaringen ervaringen tijdens het gebruiken van elektronische apparatuur
 • mijn aan zekerheid grenzende vermoeden dat EM-straling een sluipmoordenaar is in onze samenleving. Een hypothese, waar ik nu al een tijdje onderzoek naar doe of en hoe dat te bewijzen valt.
In beide genoemde afleveringen duikt Frank van de Goot in zaken van 'een stille dood'.
Hoe kan een topfitte 36 jarige sporter opeens aan een dubbele longontsteking overlijden?
Hoe kan een joviale, betrokken familieman met een goedlopend bedrijf opeens zichzelf verhangen?

Bekijk zelf de afleveringen voor alle details.

De conclusie van Frank bij Utley is dat het een opeenstapeling van factoren is geweest, die tezamen de fitte man in luttele uren over het randje hebben geduwd.
Vanwege een verlaagd bewustzijn ( wat door een te lage bloedsuikerspiegel - diabetes- al voorkomt) kunnen de (pijn-ongemaks-hoestprikkel) signalen van de opkomende (long-)ontstekingen volstrekt gemist worden. En.. die bloedsdsuikerspiegel daalt nog eens extra snel, omdat door het gebruik van anabolen veel meer en sneller energie aan het circuit wordt onttrokken dan normaal.. om de  (onnatuurlijke) spieropbouw te voeden, waardoor een ' gewone' dosis insuline bijspuiten, ook niet voldoende is om de bloedwaarden helemaal binnen de gezonder marges te krijgen.

Bij Joop kwam Frank tot de conclusie dat zelfdoding zeker mogelijk was en dat als het door meerdere anderen zo in scene was gezet.... er geen enkel fysiek spoor in die richting wees.

Maar ja, ik bestudeer de kwaliteit van menselijke interacties en het toegepaste 'weten' van individuen en groepen. Ik 'zie' met die ogen ook nog heel andere dingen aangelicht worden in het programma.

Voor mij is de vraag wel interessant.... hoe kan het dan de hechte, op elkaar zeer betrokken familie van Joop en de zeer bevriende gelijkwaardige werkcollega Ralf, absoluut geen signalen hebben opgevangen dat Joop zich in de moeilijkheden bevond ( naar het zich laat aanzien met afpersing.. hij had vele grote bedragen van de bedrijfsrekening gepind).
De kans dat iemand die geliefd is en vol in het leven staat ' zomaar' zonder ook maar enig signaal af te geven binnen 2 uur besluit om zichzelf te verhangen, lijkt mij net zo onwaarschijnlijk als dat iemand zomaar opeens aan een dubbele longontsteking overlijdt.

Onmogelijk?
Nee, dat zeg ik niet.

Maar houdt de accumulatie van factoren bij Utley in gedachten en het zinnetje....dat de 'signalen onderdrukt werden, door een verlaagde bewustzijn. Er is dus niet slechts 1 oorzaak aan te wijzen.. het is een combinatie van systeem-beïnvloedende factoren die tezamen kwam... waarvan sommige substanties al jaren werden gebruikt en andere pas kort.

Mij valt op welke rol de mobiele telefoon speelde in het leven van beide mannen.
("Utley zou altijd appen als hij later kwam..."verklaarde zijn maten)
(" We belden elkaar tenminste twee keer per dag".. verklaarde Joop's vrouw en een en andere werd in beeld gebracht via smartphones. Joop's smarttelefoon lag ook keurig op zijn bureau, toen ze hem vonden)

Is dat 'raar'?
Welnee, het zijn moderne mannen, die vol in het leven staan.
Het zou cultureel gezien veel vreemder zijn als ze geen smartphonegebuikers waren!

Is het 'raar' dat Utley al jaren anabolen steroïden nam?
De meeste niet-sportfanaten zullen het een 'verdacht' stofje vinden en de bijwerkingen in de bijsluiter alle reden om er verre van te blijven.
Maar.. in de kringen van Utley werd daar duidelijk niet over verblikt of verbloost... het hoort er eigenlijk wel bij als je tot de top wilt behoren. Ze kennen de bijwerkingen waarschijnlijk wel... maar hopen/denken dat het in hun geval wel mee zal vallen.....

Maar.. stel nou eens dat electro magnetische straling de volgende bijwerkingen heeft:
- het verlaagt je bewustzijn ( interne en externe signalen komen onvoldoende door)
- het laat energie weglekken uit je normale basissystemen (zoals de anabolen)
- het activeert je vechten-vluchten (stress-) systemen ( reduceert je menselijke methodische denkvermogen)
- het vermindert de accurate werking van je morele kompas
(het vermogen in lijn te handelen met je eigen beste eer en geweten.. wat dat dan ook inhoudelijk moge weze)

Dan kun je dat onder wellicht onder sociaal-emotioneel-mentaal niet al te uitdagende omstandigheden best lang uitzingen. Echt supertof gaat het niet met je, maar gelukkig voel je die signalen niet.
Maar dan.....

In beide filmpjes zijn er aanwijzingen dat er opeens 'emotionele druk' is opgevoerd. 
Dat vraagt wat ' tussen de regels doorlezen' en op basis van dit filmpje is er niet voldoende bewijs voor.

Maar er wordt verklaard dat Utley erg boos was ' die maandag'.. op zijn ' familie' en daarom geen contact met ze zocht, ondanks afspraken.
(Uit alle informatie is wel duidelijk dat de familie ' die vrouw' ( zijn vriendin Amanda, met wie hij samenwoonde) absoluut niet zag zitten. Ze duldden haar ternauwernood op de begrafenis van 'hun' Utley!)

En Joop?
Joop ging weer aan het werk na de kerstvakantie ( die kennelijk erg leuk en ontspannen was geweest).
Ralf verklaarde dat Joop meende dat het geld weer terug zou zijn ' in het nieuwe jaar'.. wat niet zo bleek te zijn.
Uiteraard zit er in dat onderzoek een sleutelrol rond de vraag... wie kreeg dat geld?
En ja.. dat kunnen best 'boeven' zijn, die ondernemers afpersen.
En ja.. als dat zo is en je ontvangt nog een bedreiging.. kan dat ook de emotionele druk flink opvoeren.
Maar stel nou eens dat hij in vertrouwen iemand van wie hij hield had geholpen, ergens mee.
(Dat paste namelijk erg in zijn karakterstructuur, getuige zijn zoons)
En dat Joop echt had geloofd dat geld terug te krijgen...
Dat Joop een enorme klap op zijn vertrouwen in een geliefde te verwerken kreeg, toen dat er op die eerste werkdag in het jaar niet bleek te zijn.
Dubbele relationele longontsteking, die in een paar uur energetisch om zich heen grijpt in een wezen met door de EM-straling verlaagd bewustzijn..... in... een relationele omgeving van andere EM-straling gebruikers... die signalen ook niet meer goed opvangen en interpreteren.

Lawine-effect.

Zeg ik dat het zo is?
Nee, ik wijs in een richting die mij de moeite van het onderzoeken meer dan waard lijkt.

Niet in de laatste plaats, omdat ik het aan mezelf concreet voel, dat ik 'zak' onder prettige levels van (bewust-) zijn, als ik te lang direct aan devices werk. Met de p.c. gaat het nog... maar het tablet 'voel' ik al na een half uur.
Dan ben ik minder helder, voel ik energie weglekken en gaan mijn emoties gemakkelijker met me aan de haal, ben ik minder ' gecentreerd', verbonden met mijn hele zelf.

Aan de uitzendingen intrigeerde me een paar dingen enorm:
 • Frank het kan zien aan het weefsel als het immuunsysteem bezig is met ontstekingsprocessen het hoofd te bieden.
 • Frank was compleet verrast dat de hersenen van Joop, 2 jaar na zijn begrafenis, nog volledig intact waren. Dat had hij nog nooit gezien ( hij meende dat het met de zandgrond te maken zou kunnen hebben, wellicht in relatie met de lichte-balseming die Joop's lichaam  kennelijk had ondergaan)
  Normaal gesproken, verklaarde de man spontaan, die meer hersenmassa van nabij heeft gezien in allerlei stadia van ontbinding dan bijna ; wie dan ook'....zijn hersenen in luttele dagen al bijna helemaal weg.
Tot zover is mijn gedachtengang.. hoewel maar weinige devices gebruikers eraan zouden willen.....nog aardig in lijn met wat je kunt observeren ( als je goed kijkt).

Boeiend.. en ook voor mij een nieuwe route om te bekijken, is dat aspect van die 'geconserveerde hersenen'.
Ik heb me na de uitzendingen van Frank van de Goot eens wat verder verdiept in de moderne praktijk van de lichte-balseming ( in plaats van koeling wordt in een dood lichaam het lichaamsvocht vervangen door een goedje wat het 'proces' ( zal ik het maar eufemistisch noemen) zeer vertraagt.
Die techniek is pas sinds een paar jaar in die lichte-vorm (waarbij het  proces een dag of 10 vertraagd wordt) voor iedereen toegestaan.

De interessante gedachteflits kwam langs, op basis van de observatie dat moderne mensen 'stil' lijk te staan in hun ontwikkelproces ( nauwelijks meer over het vermogen beschikken om te kunnen leren van hun ervaringen en dat als ze tot nieuwe eigen inzichten komen.. het kwartje vaak pas dagen of weken later valt)

Wat nou als...... de EM-straling een soort energetische formaldehyde is, die vrij letterlijk.. het natuurlijke ontwikkeling proces vertraagt  of .. tegen de tijd dat het niet 'licht' meer is, maar 'zwaar geconcentreerd gebruik') compleet stilzet?

Tja.... hoe test je dit soort hypotheses?
Zou Frank van de Goot er de kennis en apparatuur voor in huis hebben?
Ik weet wel dat hij geïntrigeerd is door de het willen weten wat nou werkelijk de doodsoorzaken bij mensen zijn....
(Ik weet ook dat erg veel mensen door die vraag geïntrigeerd zijn, waardoor het het zo overstelpend druk heeft met aanvragen, dat hij zijn e-mail niet eens meer aankan om te behandelen... dat schrijft hij immers op zijn eigen website).
Hmmm.. maar eens even op  broeden.....

Hij heeft zoveel kennis van de processen in de levende mens en hoe die op elkaar inwerken
Hij heeft toegang tot materiaal van de doden.. zelfs van jaren geleden ( zou er nog tissue zijn van mensen van voor de mobiele telefoon).. hij verblikt of verbloost er niet van om dergelijk materiaal ook van onconventionele plekken terug te halen, als de kwestie belangrijk genoeg is..... ( binnen de kaders van de wet)
Zou hij aanwijzingen kunnen bedenken waar je in een levend persoon 'samples' van zou kunnen nemen om de reactie van het immuunsysteem om EN-straling zichtbaar te maken?
Plakjes hersenen liggen niet  erg voor de hand, maar bloedsamples.. ?
Of een dunne naald biopt uit een klier.....?

(Net als bij bloedsuikerspiegels.. zou het snel kunnen fluctueren ( dat merk ik immers aan mezelf.... na een paar minuten weg-van-het-device.... of een wandeling buiten of een bad/douche.. dan 'stroomt' het bewustzijn energetisch weer onbelemmerd door me heen.)

Enfin.

P.S.
Deze blog post van later op de dag is hier sterk aan gerelateerd en mogelijk ook interessant om te lezen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten