vrijdag 16 maart 2018

soulspeak....

Gisteren werd me (n.a.v. het blogstukje van 14-03) gevraagd of ik kon uitleggen wat soulspeak is.

Ik deed een dappere poging.

Het begin was eenvoudig te vinden:

  • zoals Frans de voertaal is van het land Frankrijk
    (Nederlands van Nederland, maar Engels ook de overkoepelende voertaal in de hele moderne westerse wetenschapswereld....)
  • zo is soulspeak (zoal ik het maar noem) de voertaal van het leefgebied van 'de ziel'.
Frankrijk kun je aanwijzen op de kaart.
De moderne wetenschapswereld wordt al wat abstracter, maar is nog redelijk eenvoudig voor te stellen
Maar wat 'de ziel' nou behelst.... tja....  hmmm...

Het is geen (gesproken of zelfs geschreven) woordtaal, maar een resonatietaal.
Hij gebruikt een ander deel van het 'spectrum' van golflengten.
Het wordt verzonden en ontvangen met een ander zintuig.
(Zoals de meesten van ons geluid niet kunnen zien maar moeten horen en kleuren niet kunnen ruiken)

Wie zijn kaken stijf op elkaar klemt, zal dan niet kunnen praten.
Wie zijn lippen nauwelijks vanelkaar doet, is erg lastig te verstaan
Wie de handen stijf over zijn oren drukt, zal geen geluidsgolven 'binnen' ontvangen.
Wie zijn ogen stijf dicht knijpt, ziet niet wat er om hem heen is.
Wie zijn 6e zintuig afknijpt/onderdrukt..... mist alle signalen op die bandbreedte van het spectrum.

Het is een taal die verloopt via ' mee kunnen trillen' met iets, 'meeresoneren'.
Hoe ontspannener je bent, duidelijk open voor 'wat er hier-en-nu is' hoe beter de communicatie in die tril-taal gaat.
(Zenden zowel als ontvangen)

Stress.. doet dus geen wonderen voor het vloeiend en duidelijk 'communiceren' in deze taal!
Als je systeem constant druk is met het via grote inspanning verwerken van andersoortige/anderstalige prikkels, is er te weinig 'bandbreedte '/ 'innerlijke ruimte' over voor dit type informatie-uitwisseling.

Daar kun je van denken ' tant pis' ( 'jammer dan').. we hebben toch zat en genoeg andere talen om ons mee te amuseren?
Tja... het is ook de taal waarin je organen met elkaar spreken en aan elkaar proberen uit te leggen wat ze, wanneer nou precies nodig hebben.
De reden van structurele onbalans in fysieke en sociale systeem..... kon daar nog wel eens gevonden worden.

Daarom raad ik iedereen gevraagd en ongevraagd ook aan om hoogfrequent .. iedere 20-30 minuten) heel even bewust te ontspannen en ''effe niks' te doen. In die time-slots, kunnen al je onderafdelingen (je organen) even met elkaar in conclaaf. Ze verzenden elkaar als het ware ' e-mails' .. berichtjes, zodra de  'lijn' open is.
(Het lichaam en de geest, ontspannen genoeg zijn).
Soulspeak werkt ' at the speed of light' en ' non-lineair'.. dus de systemen hebben maar een kleine 'window of oppertunity' nodig om zich even met het centrale intelligentiesysteem, ' de server'  in verbinding te stellen.

(Voor liefhebbers... dat is het parasympatische systeem ook regelmatig de kans geven haar nuttige taken in het geheel te verrichten .. niet alle tijd-en energie van de dag toe te wijzen aan het sympathische systeem)

Ik dacht.. ik zou haast een boek kunnen schrijven over dit onderwerp alleen.' Soulspeak'
Die suggestie steek ik maar even op mijn mentale prikbord.
Het zou iets kunnen zijn om tijd aan te besteden als ik op de eerstvolgende plek ben, waar ik gisteren voor het eerst zelf was en wat van mijn spullen naartoe bracht.
(Dan ontstaat er volgens mij ook een energetische 'connectie'.... van mijn-zijn naar die plek......
Mijn energiepatroon ligt immers ook opgeslagen in mijn spullen, en het meeste daarvan ligt nu daar.
Mijn hele essences-collectie (allemaal soulspeak registraties) ligt nu daar! En.. het viel me op dat die vrij ver apart zijn komen te staan van de andere, meer 'tastbare' spullen....)

Een aardige soulspeak vertaling diende zich vanmorgen aan.

Behoorlijk gespannen, ervoer ik gisteren een ' I am in the middle of nowhere' sensatie, waar ik me maar vrij ingewikkeld ontspannen toe kon verhouden. (Het resoneert toch een beetje schel en hol en karig als ' van God en iedereen verlaten') 

Later, met mijn energie niet meer in beweging (mijn energie in de spullen 'daar' tot rust gekomen en ik zelf 'hier' ook ....transfomeerde die vibe zich, vouwde zich ontspannen in diverse richtingen uit.

I am in the middle of now/here ..  (Ik ben kalm gecentreerd in het hier en nu)
I am in the middle of know where (Ik ben in het centrum van het weten-waar (iets is...)
I am in the knowware (Ik  doe in weetwaren..... ( vergelijk software: freeware/shareware)
Ik ben een/het middel om knowware te verspreiden?

Dat (alle vier dus.. soulspeak is geen lineaire taal!) resoneert op mijn innerlijke waarheid.

Wie 'spreekt' er?
Zij het de essences die zich er eerst 'thuis' moesten voelen, gaven zij een boodschap aan me door?
Over de energetisch kwaliteiten en kansen van de ruimte waar ze zich nu in bevinden?
In relatie tot mij?

Tja.. dat zijn aardige vragen.
In bewustzijn en 'vibrationeel' bestaat er geen wezenlijke afscheiding in 'zelf' 'mij' en ' zij', schreef ik al een paar keer eerder.

Enfin... wordt ongetwijfeld  vervolgd.
Nu, me maar even aan het waterleidingsysteem gaan wijden van de plek waar ik nu nog ben....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten