woensdag 11 april 2018

reliare-meter

Vanavond kreeg ik een (lumineus) idee, na de zoveelste gelijksoortige (laat ik het respectvol  ‘opvallende’ noemen) interactie met een publiekgeld besteder annex teamleider.

Bij bestuurders, zeker van grote trucks, op de openbare weg vinden we het heel normaal en goed te begrijpen dat ze over een bepaalde mate van bewustzijn moeten beschikken om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen voor en met hetgeen ze besturen.

Een alcohol-slot?
(Hoewel reguliere drinkers zich er om vrij voor de hand liggende redenen tegen verzetten, vinden bewuste bestuurders en (familie van) kwetsbare medeweggebruikers het wel een prima idee dat het vehikel gewoon niet van zijn plek komt, op een gemeten te laag bewustzijn.
De ervaring leert namelijk dat je eigen inschattingsvermogen van je kunnen bij een verlaagd bewustzijn aangetast is. En je zo iemand maar beter op de een of andere manier tegen zichzelf (en het publiek tegen diegene) moet zien te beschermen.

We kennen captcha-sloten, waarbij je online middels het intypen van een code vanaf een plaatje moet aantonen een mens te zijn en geen robot. We kennen allerlei ‘hordes’ die worden opgeworpen om te zorgen dat minderjarigen geen toegang krijgen tot zaken waar ze nog te jong voor zijn, volgens de geldende normen in de samenleving.   

Maar als je ooit hoogopgeleid was en ooit een contract hebt gekregen voor een publieke taak en daarbij zelfs leiding geeft aan een flink vermogen aan menskrachten….. mag je gewoon op ieder moment doen en beslissen wat je goeddunkt…..? Ook als je bewustzijn aantoonbaar  verlaagd is? Je elementaire procedurele fouten maakt in de informatieverwerking, die een beetje slim kind van zes of 10 jaar al niet meer zou maken?
Totdat het echt heel erg fout gaat? Er slachtoffers vallen? Wat wellicht nooit meer te herleiden is tot dat cruciale beslismoment, die compleet verkeerd geïnterpreteerde verbanden?

En nee, ik heb het niet alleen over alcohol en drugs.
Het vermogen om correcte verbanden te leggen in beschikbaar gestelde informatie, gaat net zo hardlopend achteruit in een teambestuurder die te weinig rust neemt, als in een truckbestuurder die maar achter elkaar doorkachelt!!!

Air traffic controllers en simultaanvertalers ( die zichtbaar een hoop informatie in korte tijd moeten verwerken) werken in stints van 20 minuten en moeten dan de geest rust geven.

Waarom denken we dan toch dat dat anders is voor de moderne mens die onder een (Electro Magnetisch) bombardement van te filteren informatie leeft?

Mij lijkt het dan wel aardig om een tester te ontwikkelen die het reliare-niveau (vermogen zinvol verbindingen te leggen) van iemand kan meten.

Dat zou een test kunnen zijn, waarbij je een 'procedure' met verbindwoorden ( 'eerst', 'vervolgens', 'tegelijkertijd' enzovoort) moet doorlopen. maar dat gaat snel vervelen, denk ik en is niet real-time actief.

Ideaal zou zijn dat iedere publiek geld bestuurder tijdens zijn werk een meetapparaatje moet dragen van zijn …… ( nader te bepalen uiteraard.. maar huidweerstand o.i.d… iets wat de mate van geleiding door het lichaam meet.. zou ik nomineren)….X, Y en Z.-waarden.

Valt het onder een minimum veilig level om beslissingen te nemen (op zijn niveau) , dan schakelen automatisch al zijn elektronische gadgets en powertools uit.
Er kan niet gebeld, worden, of getweet, getypt of gemaild.
Er kan niet worden gesneden, gevuld, gepolijst, gezaagd, geboord.

“De functionaris die u probeert te bereiken is momenteel onvoldoende handelingsbekwaam, probeert u het later nog een keer.. .” of een willekeurige tekst naar keuze die marketingtechnisch beter klinkt….en workflow-technisch mensen-in-nood goed doorverwijst naar een beschikbare, terzakekundige vervanger.

De bestuurder zelf krijgt een signaal dat het tijd is om ‘effe’ ervoor te gaan zorgen dat het bewustzijn weer op peil komt.

En.. wordt daar natuurlijk in gefaciliteerd dat dit ook inderdaad even in alle rust kan gebeuren….in het belang van het welzijn van  .. alles en iedereen.
(En wordt erop aangesproken als het wel wat al te vaak voorkomt dat hij zijn functie niet (meer) kan uitoefenen, naar behoren.. en .. begeleidt.....uiteraard ) 

En als het reliare-vermogen van het bewustzijn weer op (bij de functie behorend) voldoende capaciteit is, krijgt diegene een seintje dat de mogelijkheid weer open staat om het werk te hervatten.

Lijkt me een reuze nuttige gadget, die het aanzien van de samenleving drastisch zou veranderen (ten goede, lijkt me zo.)

Met het ‘sapiens’ gereedschap van de homo sapiens voldoende scherp en intact.

Wat mij… maar ik ben volstrekt maf natuurlijk.. het meest elementaire stuk ontwikkelgereedschap lijkt om wat dan ook aan mensenwerk mee te verrichten, zonder welk ieder ander stuk gereedschap een gevaarlijk ding kan worden, want niet terzakekundig gehanteerd.
Voor kundig ebruik is toch minstens nodig dat iemand contextueel voldoende in staat is om zinvolle accurate verbanden kan leggen binnen wat er hier-en-nu werkelijk aan de hand is. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten