maandag 29 januari 2018

de wijsheid in pacht

De parabel van de Guardian Angel van de coöperatieve wijsheid.


Er was eens, in een land hier niet zo ver vandaan, een dorpje met 2 stellen bevriende boeren.

Hun woonhuizen in het dorp, bevonden zich op vrij grote afstand van hun percelen land.
De reisafstand tussen huis en werk was groot, ruim 4 uur gaans.
De hoeveelheid werk die er op die percelen verricht moest worden....tijdrovend.
En dus was iedere avond terugkeren om in het huis in het dorp te slapen, niet praktisch mogelijk.

Bij het ene stel, hadden beide volwassenen ieder een, min of meer even groot, eigen perceel bewerkbaar land gepacht, waar ze enigszins verschillende dingen op verbouwden.

Bij het andere stel, met 2 schoolgaande kinderen, bleef een volwassene thuis in het dorp bij de kinderen en bewerkte de andere het perceel.

Beide stellen hadden kennis gekregen aan een (licht?) excentrieke dame, in het dorp, die er een ongebruikelijke kijk-op-het-leven en nogal van-gemiddeld-afwijkende leefstijl op nahield.
Haar taak in de gemeenschap: 'guardian'.
Haar perceel:.. nogal omvangrijk.
De reisafstand echter 'nul' en dus ook de reistijd 'verwaarloosbaar klein'.

Ze had er nu drie jaar werken op haar erg kleine fysieke perceel opzitten.
(Dat kostte slechts zo'n 16 uur per week in het drukke seizoen).
Maar,  zij had daarbij ook nog eens de afgelopen 6 jaar  full time al haar tijd, ziel en zaligheid besteed. aan haar omvangrijke meta-fysieke perceel .
Daarvan
had zij nu een enorme oogst aan vruchten van dat type werk binnen gebracht.
Die meta-fysische opbrengt?
Het concrete 'product' van die jarenlange toewijding?
Wijsheid.....
En... niet 'zomaar 'eigenwijsheid', uit de losse pols van 1 geest geschud, gebruik makend van de moderne in gang zijnde methoden van 'eigendomsbesef' daarvoor!
Nee.

Zeer hoogwaardige tijd-en energie besparende coöperatieve samenwerkingswijsheid.

Volstrekt organische gekweekt.
Op het grote collectieve perceel van  'onenessbewustzijn'.

Door opkomende inzichten regelmatig te bemesten met afgeworpen, gecomposteerde natuurlijke menselijke doorleefde inzichten van honderden mensen, die hun 'shit' met karrenvrachten aanboden.
Alles bewaterd met 'God's water'..... ofwel: pure levensvreugde, met aandacht geschonken, recht uit de bron.
Via ' kruisbestuiving' dan concrete praktische oplossingen kweken die in allerlei, zo niet alle, omstandigheden goed kunnen aanslaan om ' hoogwaardige plezierige samenwerking' te kunnen oogsten van ieder perceel.. hoe 'dor', 'verziekt' of  'vergiftigd' dan ook.
Met daarbij als bijproduct van die concrete te planten 'irrigatie-pijlers' in het perceel......
kennis van onschatbare waarde over hoe het organische natuurlijke kweekproces van 'wijsheid' in collectief verband werkt....
Met die kennis kan dan vervolgens, overal waar dus eerst wel dat levensvreugde-hier-en-nu -irrigatiesysteem is geïnstalleerd en actief in gebruik genomen....eenvoudig oplossingen-op-maat worden gekweekt, die heel precies passen bij de werkelijke omstandigheden op een betreffend perceel.

Bijkomende voordelen voor wie 'plezierige samenwerking' geen interessant of belangrijk doel zou vinden..... Je kunt dezelfde oogst (meestal gemeten in in geld) binnenhalen van de bestaande percelen, met veel minder tijd, moeite, ergernis, ziekteverschijnselen en zo meer... zonder ( en dat is vrij nieuw) schadelijk bij-effecten die kunst-groei-versnellers en informatie-sproei & verdeelsystemen wel hebben.

De tijd is rijp, nu... dat de vruchten van haar werk de wereld ingaan.
Op welke percelen gaat haar rijkdom tot de wasdom  van 'gewetensvolle overvloed' leiden?

Wie (veel) heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van deze wijsheid, krijgt van deze Guardian altijd gratis input mee.
Een emmertje ' geestelijke mest' of een een 'speelsuggestie op maat'.

De Guardian heeft nu aan beide stellen bevriende boeren uit de gemeenschap, een complete 'gewortelde boom' aangeboden, die zij vrij eenvoudig kunnen planten in hun percelen, 4 uur gaans van hier.
Met het planten van die boom (er netjes voor zorgen, uiteraard, het voldoende aandacht geven, water en mest) kunnen ze allemaal na een jaar zelf de vruchten er overvloedig van plukken. Zeker omdat de 'kweker' ervan zeer bereid is om  mee te denken, waar zich eventuele 'troubles' voordoen.

Welke vruchten?

  • Geld bijvoorbeeld, als ze vooraf afspraken maken met hun broodheren om rechtstreeks te mogen meedelen in de flink toegekomen geldelijke opbrengsten/ afgenomen kosten na 9 maanden.
  • Maar ook een betere eigen gezondheid en harmonieuzere coöperatieve samenwerkingssfeer, waar ze ook gaan.... werkend op de percelen, reizend onderweg en verblijvend in het dorp.

Wie staat er nu, waar, voor welke taak?
Dat is best een aardige vraag om te stellen in de stilte die er nu in het dorp hangt, in afwachting van wat alle gemeenschapsgenoten voor hun eigen welzijn en geluk gaan kiezen.
Op de oppervlakte van die stilte, reflecteert af en toe het beeld van het geloof dat de guardian nu compleet zelf voor de individuele taak staat om een ander 'eigen perceel' te gaan vinden, waar dan ook, om haar eigen brood te verdienen met..... fysiek en betaald werk.

---
Boeiende, helder verwoorde en hardop uitgesproken inbreng kwam er trouwens van de jongeman die (statistisch gezien in ieder geval) van ons allemaal het langst zal leven met de gevolgen van de keuzes die er collectief gemaakt worden in dit tijdframe over dit onderwerp.
De jongste zoon plaatste een relevante kanttekening, toen hij van de grote lijnen van het plan hoorde.
"Bazen hebben toch niks te zeggen over wat mensen thuis al dan niet beslissen te doen?' 
Hij gaf er blik van, in zijn betoog,  dat mensen daar toch ook een groot deel van de tijd doorbrengen en dat de invloed van wat ze op het betaalde werkperceel doen.. niet het eindresultaat van het totaalplaatje kan inkleuren.....omdat dan toch ook hoe het het thuis eraan toegaat, van grote invloed op het hele proces is.

(buitengewoon opmerkzaam en zeer wijze input.
Ook nog eens getuigend van het bijzondere vermogen om kalm zelf te kunnen blijven nadenken over 'alles' en rustig in de hele context van een zaak te blijven invoelen, zelfs in de bijzonder uitdagende situatie waarin iemand je wereld flink opschudt, door grote vraagtekens te zetten bij de veiligheid van de manier waarop we als mensen omgaan met ons favoriete speelgoed/werktuig!)


Hij leverde daarmee ook een bijdrage aan de oblique technique van gisteren.
---

Maar ja... ook interessant is de vraag of je het van een Guardian Angel kunt verwachten.....dat zij het meta-fysiek perceel wat ze al lang in beheer heeft gekregen... zomaar in de steek laat, op nogal belangrijke momenten in het leven?

Een (licht?) excentrieke Guardian Angel van de Coöperatieve Wijsheid..... luistert wellicht gewoon altijd erg goed naar haar beste adviseurs.. volgt hun beste, speelse en meest welgemeende vreugdevolle adviezen naar de letter?

En dus....
staat hier een parabel gepubliceerd, "ter lering ende vermaak", waar een ieder zijn eigen wijze en eigenwijze bijdragen aan de coöperatieve wijsheidsontwikkeling in kan teruglezen.
;-)

(-:


parabel:
een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dat dient om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren. ( bron: wikipedia) 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten