woensdag 17 januari 2018

wat een energiebewuste sollicitatiecommissie zou kunnen doen....

Gisterenmiddag heb ik mijn sollicitatiebrief verzonden.

Als moderne sjamaan in spijkerbroek, ben ik altijd geïnteresseerd in hoe menselijke keuzeprocessen energetisch dynamisch zijn ingericht.
Dat geldt zeker voor 'belangrijke beslissingen', waar voor langere tijd veel 'kwaliteit van (samen-) leven' van afhangt.

Werkprocessen energetisch dynamisch helpt stroomlijnen, dat is wat ik doe.
Een krachtige katalysator zijn van fundamentele  veranderingen ( in de kern van de zaak dus) passend bij de duurzame doelstellingen van de gemeenschap, dat is wat ik ben.

In die rol geef ik keer op keer praktische suggesties.
Mijn suggesties draaien in hun essentie eigenlijk allemaal om een en hetzelfde kernprincipe:

Stel alles in het werk om ook de natuurlijke energetische non-verbale communicatiestromen actief, volledig en als volwaardige 'partner' bij het hele traject van de keuzeprocessen te betrekken.

Dat basisprincipe is nogal wezenlijk verschillend van de kerngedachte achter de nu in zwang zijnde werk-en keuzeprocessen in de moderne wereld!
Mainstream wordt zelfs het bestaan van dergelijke natuurlijke communicatiestromen nogal in twijfel getrokken.
Dus tja.... dan is het idee dat het zelfs groot praktisch nut zou kunnen hebben om er extra zorg en aandacht voor te hebben......al 'suspect'/ ' afwijkend'.
En dan ga ik zelfs nog verder door in wezen aan te bevelen om dat facet van ' het leven' ook nog eens als een volwaardige partner in de hele gang van zaken een 'stem' en een bijbehorende plek te geven.. zeker en juist als het om zogenaamde  'echt belangrijke' zaken gaat.... ?
hmmm..... tja.... nou.... ach......

Voor de echte dappere pioniers in wervings-en selectiecommissies heb ik wel een paar suggesties om die wervings-en selectiemethode, met erg weinig moeite en geringe kosten, veel meer uit te lijnen op dat kernprincipe wat ik paars heb gekleurd.

Uiteraard kan het proces nog verder gefinetuned worden, met aanvullende maatregelen!
Dit is niet 'DE kant-en-klare-en -volledige-oplossing'!!!!
Maar voor de (wellicht nog wat sceptische)  'beginner' in het benutten van die natuurlijke energetische dynamische informatiebronnen..  is het introduceren van de ' uitwisseling van informatiepakketten via vibrational essences' een (relatief) eenvoudig te nemen 'horde'.. omdat het dicht bij de gangbare praktijk van het uitwisselen van verbale informatie blijft.

Dit is hoe het gaat:

' uitwisseling van informatiepakketten via vibrational essences'

Naast het verzoek aan kandidaten om een zichtbaar (digitaal/papier) product aan te leveren ("brief met C.V. eventueel met portfolio van andere creatieve uitingen"), is er het verzoek om daarbij een 'Persoonlijke Vibrational Essence' (PVE) aan te leveren.

De instructie daarvoor is simpel:

  • zet een glas vers bronwater naast je bed voor je gaat slapen
  • met de intentie dat daarin jouw PVE van dat moment wordt geregistreerd
  • de volgende ochtend doe je dit water, met een paar druppels wodka ( voor de conservering) in een klein flesje.... sluit dat goed af, labelt het met de naam en .. voila, het is klaar.
  • dat flesje stuurt de kandidaat dan ook op.
Selectie:

Naast het 'gewone bekende' vlug-scannen van een grote hoeveelheid brieven op hoofdlijnen van (ogenschijnlijke) geschiktheid, worden ook alle(!) flesjes, via een spiertest-methode gescreend door de hele (!) vlug-screeningscommissie.

(Het is handig wat ervaring op te doen met spiertesten, maar een eenvoudige ' ja/nee' vraag... "is het, in het belang van het behalen van onze gezamenlijke doelstellingen, zinvol om energie te steken in nadere verkenningen met deze persoon?" moet wel tot duidelijke uitslagen leiden.)

Schrijf beide uitslagen van alle kandidaten op.
Dus:
  • Wie komen uit de visuele/verbale informatie als potentieel geschikt naar voren en 
  • Wie komen er uit de spiertesten van het onzichtbare communicatienetwerk als potentieel geschikt naar voren.
Leg het geheel naast elkaar om een short-list op te stellen.
Gebruik daarbij wijs de inzichten uit beide informatiestromen.
Ideaal gezien staan op de shortlist uiteraard alleen kandidaten die op beide screenings ' potentieel geschikt' scoren.
Maar doe het keuzeproces vooral ook eens 'wildcard' cadeau!
Zeker als 80% of meer van de screeningscommissieleden uit het onzichtbare netwerk groen licht geven aan iemand die niet uit de visuele screening naar voren kwam!

Voorbereidingen op het eerste gesprek:

Naast de uitnodiging voor het eerste gesprek, met een eventueel informatiepakket in beelden en tekst, ontvangt iedere kandidaat van de shortlist een flesje met..... een Vibrational Essence, van de Functie-plek-in -het-geheel... FVE
Gaat het om een bestaande functie.... dan heeft het water een nacht op de meest natuurlijke en fundamentele plaats voor het vervullen van die functie gestaan 
Gaat het om een nieuwe functie of 'erg plekloze' functie..... dan heeft het glas gestaan bij een van de plenaire beraadslagingen over deze functie, bij de 'geestelijk vaders' van deze functie.

De warme aanbeveling aan de kandidaten is om in de aanloop naar het gesprek, dagelijks (een paar keer) een druppeltje hiervan op de huid ( b.v. de pols) te doen.
De sollicitatiecommissieleden doen 'hetzelfde' maar dan omgekeerd... zij doen dagelijks een druppeltje op de huid van iedere kandidaat* die zij gaan spreken, in de aanloop naar de gesprekken.
(*bij voorkeur niet alle PVE's van alle kandidaten ' tegelijk'.. maar met een kwartier ruimte ertussen)

Wanneer beide partijen dit als voorbereiding doen, dan bevordert dit, dat tijden het gesprek, de juiste relevante vragen (wederzijds!) opwellen, om tot een keuze te komen die een goede match is, ook energetisch dynamisch.
Het bevordert ook de 'intermenselijke kwaliteit' van het gesprek..... er is minder 'sociale awkwardness, verlegenheid en minder de neiging je anders voor te doen dan je echt bent'. Op een 'onbewust' niveau... heeft er dan namelijk al lang een vrij diepgaande kennismaking plaatsgevonden en 'weet' je al veel beter wat je 'als mens' aan elkaar hebt.

De rest van de besluitvorming verloopt dan weer naar eigen inzicht om tot wederzijdse overeenstemming te komen met de beoogde kandidaat.

(-:

P.S. van 19 januari.
De smaak te pakken?
Vanmorgen schreef ik weer een blog stukje waarin werving-en selectie en het vinden van werkbare alternatieven voor (spaaklopende) systemen een rol speelt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten