dinsdag 9 januari 2018

wie spijkers zaait.... zal klapbanden oogsten...

De indrukken van de afgelopen tijd, brachten me op een interessant idee.

Gisteren was er uiteraard het (zoveelste!) akkevietje van eenzelfde type.
Iemand strooit zelf handenvol energetische spijkers om zich heen, in het publieke domein.
Ik stuur haar een e-mailtje daarover, waarin ik inderdaad mijn licht op de kwaliteit van haar vibes-van-scherpe-spijkerkwaliteit laat schijnen en haar op de mogelijke (vrij logische) gevolgen ervan wijs, voor iedereen die dat pad (naar haar huis) kruist.. zijzelf (dus) incluis.

Per omgaande klapt zij uit elkaar van pissigheid.
Gooit mij daarbij nog een paar handenvol van die spijker-vibes voor mijn voeten.
Mij 'uitleggend' dat: " zij niet om deze klapband gevraagd!"

Ach... dat het haar bedoeling was dat alleen vermeende ' 'vijanden' zich erop zouden stukrijden, dat had ik heus wel begrepen.

Ik weet best... de gemiddelde mijnenlegger heeft ook niet zijn eigen familie (of zichzelf) in gedachten om ermee op te blazen of te verminken...

Ook zag ik een interessante Brainwash festival lezing van ethicus James Williams.
(geen idee hoelang deze link geldig blijft)


Daaruit, plus jarenlange studie van het samenleefgedrag van de moderne mens in de context van een met electro-smog vervuilde energetische resonantie wereld... trechterde.. niet voor het eerst trouwens....in de wens om een oplossing te vinden die NIET langs de weg van het actieve (individuele) bewustzijn gaat.
Want.... zoveel is wel duidelijk.....die weg, naar de voordeuren van het gezonde bewuste verstand en de 'harten' van de mensen is...... chronisch pijnlijk ontstoken. Bezaaid met 'mijnen'.
Je hoeft maar een 'voet verkeerd' te zetten en 'BOEM!'.

Het onderscheidende vermogen van een 'mijn' wie 'vriend is of vijand' is....... verwaarloosbaar klein.
Er ligt te veel informatie-rommel, overal.... zelfs wie 'wil' ziet door die bomen het bos niet meer.

Een spirituele esoterische wijsheid is dat je je (absoluut!) niet met het individuele pad van een ziel mag bemoeien.
Maar hoe zit dat met de acties die op collectieve paden plaatsvinden?
Dat is (verdorie) toch ook 'mijn' pad, waar ik graag in vrijheid onbekommerd een ommetje maak!
Mag een (onbewuste ziel, of beschadigde ziel of aan een of andere substantie-verslaafde ziel) daar dan maar zomaar zijn eigen individuele goddelijke gang gaan naar eigen goeddunken?
Dat zou toch op zijn minst vreemd zijn?

Ik had een paar dagen geleden wat initiatieven gezien van de Nederlander: Daan Roosengaarde.
Een toren die smog reinigt in sterk lucht-vervuilde steden, fascineerde me ( net als de fietsen die de lucht reinigen).
Die fietsen zijn leuk voor de 'bewuste fietser'.. maar die toren helpt ook diegenen die het probleem glashard ontkennen of niet zo heel belangrijk vinden zelf iets aan te doen, mits ze in de buurt zijn.
(Hij heeft ook het zelf-reflecterende fietspad ontworpen.... waar mijn 'contra-beeld' van de energetische  reflecterende 'spijkers' nog wel eens vandaan kon komen....)

Kennelijk had het idee in mij postgevat.. zou zoiets met zo'n toren ook kunnen met de electro-smog?
Die ook diegenen door het sociaal energetisch verkeer helpt navigeren, wie om hem.haar moverende redenen absoluut niet van plan is om bewust met EM-straling om te gaan.
Die ook die mensen van dienst is die dat wel doen.. zich proberen te beschermen... en toch last hebben van de sociaal verkeersgenoten die 'vreemde (sociale?) manoeuvres' maken, onder invloed van de electro-smog.

Vanmorgen leek dat idee zich uit te werken in een ontwikkelrichting die zou kunnen werken.

Het idee begon bij een vuurtoren..... een navigatiebaken voor zeelui.
(Uitgevonden lang voor de electronica, maar nog steeds een bruikbaar navigeer concept, als alle elektronica  ontregeld is)

Vervolgens bij het concept ' mist' (fog/smog... te grote dichtheid van deeltjes waardoor je je oriëntatievermogen in de ruimte verliest)
Ik had gisteren iemand geschreven ' wind verdrijft mist'.. kortom... breng de statische situatie weer in beweging en je kunt weer zien waar je bent en naartoe gaat.
(Lost de 'rotzooi' in de smog niet structureel op (!).. maar met voldoende 'helderheid' is het wel beter navigeren door het leven en beslissingen nemen!)

Statische 'elektrische' situaties.. kennen we ook, van simpele 'heftig aantrekkende en snoeihard afstotende' proefjes bij natuurkunde.
Leuk met 'ballonnen', een stuk minder leuk ( en minder bevorderlijk voor de prettige ontwikkelingen op de langere termijn)  in intermenselijke relaties.

Maar hoe kun je nou een 'verfrissende wind' laten waaien op electrisch resonantiegebied?

Nu zijn daar wel aanwijzingen voor in het veld van de resoantie/vibratie-therapieeen die mensen individueel gebruiken om weer 'fris' te worden. Vibrational essences, bijvoorbeeld of klankschalentherapie.
(Daarvan had ik eerder deze week een Ted Talk gezien, met interessante invalshoeken over 'gestresste cellen')
Maar ja.. kun je de de ervaringen op de individuele schaal ( vaak 'maatwerk') op de een of andere zinvolle ecologisch en (dus esoterisch) verantwoorde manier doorvoeren naar een collectieve schaal?

Vibrational essences werken aardig ' onder de radar' van het bewustzijn.
Maar het geluid van klankschalen en gongen e.d.  is nogal..... aanwezig.
Dat geluid in het publieke domein laten weerklinken, ga je er niet eenvoudig doorkrijgen, bij stedebouwkundige planners.. zeker niet als nut en noodzaak voor grootscheepse electro-smog aanpakkende maatregelen al niet erg hoog op de agenda staan.

Maar Freek Vonk had het bijvoorbeeld in zijn college over ' infra-geluid' een deel van het audiospectrum wat wij mensen helemaal niet horen. Dat zou wel onder ' onze' radar zijn, maar ja.... er zijn meer soorten op deze planeet om rekening mee te houden....

Toen zag ik een hybride plan voor me...

In mijn onderzoek in 2017 naar EM-straling, kwam er een verband naar voren met onze waterhuishouding.

Voor de collectieve waterhuishouding, zijn er diverse watertoren her en der in het landschap geplaatst.
Handig.. die zijn er al!

Wat nou als....


 • In die watertoren, 
 • ieder half uur (de frequentie die ik al jarenlang aanbeveel voor energetische kalibratie)
 • een energetische klankschalen 'carillion'  automatisch een minuut (ofzo) wordt geactiveerd 
 • (geinspireerd op het bekende fenomeen van de kerkklok die het hele en halve uur aangeeft, in het publieke domein ' hoe laat het is'
 • (van kristallen industrieel vervaardigde klankschalen bijvoorbeeld, ieder precies op een bepaalde frequentie geslepen)
 • die voor alle 7 hoofdchakra's een ' kallibratie-signaal' uitzendt.
 • Maar, omdat het in de watertoren is..... horen de buren dat niet.. het geluid van die trillingen, blijft binnen het gebouw. Niemand heeft daar 'last' van.
 • echter.... de vibratiepatronen worden opgepikt en overgenomen door..... de enorme bak water die er vlakbij zit.
 • waar alle huishoudens aan verbonden zijn
 • waar iedereen een paar keer per dag van 'tapt' om zich op te frissen en voor drinken.

In hoeverre een menselijk innerlijk kompas zich al kan richten op die resonanties, die door de enorme massa wel heel 'laag' ( infra-resonanties) moeten zijn....zoals een menselijk oog een vuurtoren lichtflitspatroon waarneemt op grote afstand.... weet ik niet....

Maar als het water wat op ieder moment uit de kraan komt een verse instant 'wind' doet waaien door je electrosmog (innerlijke) huishouden.... een vibrationele rekalibrerings essence vrijelijk  'on tap'..... zonder enige chemische toepassing.. alleen via resonanties.....

Ach..... dat zou mij wel wat lijken!

Voor wie graag op de ' yes, but- chair' van Daan Roosegaarde zit:

 • Natuurlijk is het onconventioneel....
 • Natuurlijk moet het getest worden...
 • Natuurlijk zijn er honderdduizenden stapjes te zetten, als het basisidee theoretisch inderdaad werkt, om het in de praktijk uit te rollen..... 'toestemming krijgen en de benodigde financiën vinden'... om maar eens wat Grote Hordes te noemen...( in een context waarin aan het hele onderwerp maar nauwelijks belang wordt gehecht en de handenvol rondgestrooide  'electrosmog-vibes' helemaal niet als energetische spijkers worden herkent, maar als handige hulpmiddelen om een paar grote 'vijanden' van de moderne mens mee te verdrijven  ... die juist ermee.. extra binnengehaald worden!)
"Yes, yes, yes.... "zegt ik dan... "but .....Ga je dan liever met zijn allen langzaam en heel ongelukkig dood aan de nogal vervelende consequenties van electrosmog?"
Geen opmerkingen:

Een reactie posten